260113

2019-ben is lehet majd állami támogatást igényelni konvektorcserére

2019-ben 2 milliárd forint keretösszeggel újraindul az Otthon melege program konvektorcsere alprogramja – jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) fenntarthatóságért felelős államtitkára.

A támogatás a költségek 60 százalékát fedezheti, egy háztartás vagy magánszemély legfeljebb 750 ezer forint támogatást kaphat. Háztartásonként több konvektor cseréjére is lehet pályázni, egy készülékre legfeljebb bruttó 96 ezer forint igényelhető, az alprogram a cseréhez kapcsolódó beszerelést is támogatja.

A pályázat a korszerű, zárt égésterű, legalább A energiaosztályú, programozható termosztáttal ellátott készülékek beszerzését és beszerelését támogatja. A részletes műszaki kiírásokat a februárban megjelenő pályázati kiírás tartalmazza majd. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a lakossági igények és a szakmai javaslatok alapján várhatóan további alprogramokat indít újra 2019-ben.

(Forrás: MTI)

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

organization-582919_960_720

Pozitívan érinti és gyorsítja a közbeszerzésekről szóló törvény módosítása az uniós projektek megvalósítását

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXXXIII. törvény 2018. november 29-én hatályba lépett módosítása mentesíti a közbeszerzési eljárása lefolytatási kötelezettségük alól azon támogatást igénylőket, akinek beszerzését a Kbt. 5. § (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet vagy személy a korábbi negyvenmillió forint összegű limithez képest:
- szolgáltatás megrendelés vagy árubeszerzés esetén legalább az adott beszerzésre irányadó uniós közbeszerzési értékhatárt,
- építési beruházás esetén háromszázmillió forintot
meg nem haladó mértékben határoz meg támogatni.

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének a 2018. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról szóló tájékoztatója alapján a nem klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén 68 655 860 forint.

A módosítás alapján az építési beruházás és az árubeszerzés-szolgáltatás nem számítandó egybe, mindig külön kezelendő, az adott beszerzés szempontjából kell vizsgálni a vissza nem térítendő támogatás mértékét és az értékhatárt. Ha például olyan projektről van szó, ahol építési beruházás és gépbeszerzés is van, akkor az építési beruházás projektrészre vonatkozó 300 millió forintos értékhatárt kell figyelni, az arra megítélt támogatási összeget, a gépbeszerzésnél az árubeszerzésre vonatkozó értékhatárt és az arra vonatkozó támogatási összeget. S nem összprojekt költségvetést, hanem abból csak a támogatás mértékét.

A korábbi szabályozás értelmében közbeszerzési eljárás lefolytatására volt köteles az a Kbt. 5. § (1)-(2) bekezdése alapján közbeszerzésre nem kötelezett szervezet vagy személy, melynek szolgáltatás megrendelését, árubeszerzését vagy építési beruházását a Kbt. 5. § (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet vagy személy legalább negyvenmillió forint összegben közvetlenül támogatja, kivéve, ha a beszerzés
a) egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból,
b) egyedi munkahely-teremtési támogatásból,
c) képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból,
d) kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból,
e)vállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, vagy
f) bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai költségvetési forrásból származó támogatásból valósul meg.

A módosítás a fennálló támogatási jogviszony esetében is alkalmazható a még fel nem használt támogatás tekintetében, ha az elindított közbeszerzésnél az ajánlattételi határidő még nem telt le. Ez tehát azt jelenti, hogy a támogatási összeg függvényében azon kedvezményezettek is mentesülhetnek a közbeszerzési kötelezettség alól, akik már hatályos támogatói okirattal rendelkeznek, amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatását még nem kezdték meg, vagy a Kbt. lehetővé teszi számukra a visszalépést a közbeszerzéstől (lásd. Kbt. 53.§).

A közbeszerzési eljárás hatálya alól kikerültek az egyházi jogi személyek.

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

money-891747_960_720

Emelkedett a mikro, kis és középvállalkozások számra felvehető kamatmentes hitel keretösszege

Mintegy 20 milliárd forinttal emelkedett a mikro, kis és középvállalkozások, azaz a KKV-k számára felvehető kamatmentes hitel keretösszege az október közepén meghozott kormányzati döntés alapján.

Ez a program nem más, mint a GINOP-8.3.5-18 kódszámot viselő termék, amely lehetőséget teremt a vidéki mikro-kis- és középvállalkozások számára, hogy kamatmentes hitel felvételével korszerűsíthessék vállalkozásukat tárgyi eszközök, illetve immateriális javak vásárlásával. A KKV Technológiai Hitelprogramnak köszönhetően két hónap alatt több mint 430 projekt nyert támogatást 12 milliárd forintnyi összegben. Ez azt jelenti, hogy az eredeti 59,63 milliárdos keretösszeg 20%-a már felhasználásra került, így a kormány az eredeti összeget 79,63 milliárd forintra növelte.

A kamatmentes hitel 1-50 millió forint között igényelhető maximum 7 éves futamidővel akár 10%-os önerővel. A program célja a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztés képességének elősegítése olyan vállalkozások számára, amelyek beruházásai jövedelmezőek. Ennek a támogatásnak a különlegessége, hogy sok más hitelprogrammal ellentétben, támogatja a kezdő vállalkozásokat is.  Esetükben a maximálisan igényelhető összeget 25 millió forintban állapították meg. A megigényelt támogatásból elsősorban tárgyi és immateriális eszközök vásárolhatóak. Előbbiek esetében a Vámtarifa szám listán szereplő beszerzések támogathatóak, amelyek elengedhetetlenek a fejlesztendő tevékenységek elvégzéséhez. A programban nemcsak termelő vállalkozások vehetnek részt, hanem akár egészségügyi szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetek is, mint például magánorvosok, magán klinikák, fogorvosok, vagy akár az állatorvosok is.

A Hitelprogram a konvergencia régiót, tehát az egész ország területét kivéve Pest megyét és Budapestet támogatja, így a közép-magyarországi régióban található vállalkozások abban az esetben igényelhetik meg a kölcsönt, ha a felhasználási helye valamely vidéki telephelye.

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

ginop-2.1.8

Szeptember 27-ig újra pályázható az elmúlt év slágerpályázata emelt támogatási összeggel!

Újranyitották a tavalyi év legnépszerűbb pályázatát, a GINOP-2.1.8-17 kódszámú, “KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” eszközbeszerzést támogató pályázatot.

A pályázat már beadható, a pályázatok benyújtására 2018. szeptember 27. 12 óráig van lehetőség. A GINOP-2.1.8-17 innovációs eszközbeszerzés pályázat keretében olyan eszközök, immateriális javak (szoftver, gyártási licenc vagy know-how) beszerzése támogatott, amelyek a vállalkozásnál nem állnak rendelkezésre és beszerzésük révén új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy új, illetve jelentősen módosított eljárás, technológia alkalmazását, piaci bevezetését eredményezi. Az igényelhető támogatás maximális összege nőtt az eredeti kiíráshoz képest, ennek értelmében a vállalkozások már 30 millió Ft-ot is igényelhetnek 50%-os támogatási intenzitás mellett fejlesztéseik megvalósítása érdekében.

Támogatható tevékenységek:

 • Technológiai fejlesztést eredményező eszközök beszerzése.
 • Immateriális javak beszerzése (szoftver, gyártási licenc, know-how)

A pályázat olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a pályázó vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál:

 • új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy
 • új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

Azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

Támogatás összege: 5 – 30 millió Forint

Támogatás intenzitása: 50%

Részletes összefoglaló letölthető ide kattintva: GINOP-2.1.8-17 összefoglaló 2018.08.22

Amennyiben pályázni kíván forduljon vállalkozásunkhoz bizalommal, ingyenes előminősítésért, sikerdíjas pályázatírásért.

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

 

cash_coins_pounds_money_finance_currency_shadow_economy-1041345

Szeptembertől újra igényelhetik a KKV-k a technológiai korszerűsítést támogató uniós ingyenhitelt

A társadalmasításra bocsátott hitel termékleírás alapján 2018. szeptemberében indul a “Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram” című (GINOP-8.3.5-18 kódszámú) pályázat. Az új konstrukcióban összesen 60 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre, akár kezdő vállalkozások számára is.

A hitelprogram azért is kedvező, mert tág a meghatározott célrendszere és a vissza nem térítendő támogatásokból kizárt szolgáltatók is igényelhetik a forrást. A fő cél ugyanis a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása. Ezen felül az is cél, hogy olyanok jussanak hozzá a kedvezményes forráshoz, amelyek nem, vagy csak nehezen tudnak hozzáférni külső forrásokhoz. A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, ami javítja a technológiai felkészültséget.

A konstrukció keretében elérhető kölcsön összege minimum 1 millió, maximum 50 millió forint, ténylegesen 0%-os kamattal, mely az MFB Pontok valamelyikén igényelhető. Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, vagy szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra. A kölcsönt akár új, kezdő vállalkozások is igényelhetik, de csak legfeljebb 25 millió forintig. A szükséges saját forrás mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, amelynek felhasználását a végső kedvezményezettnek csak legkésőbb az első folyósításkor kell igazolnia.

A projektek, beruházások megvalósításának helye a Kedvezményezett Magyarországon, Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A projekt fizikai és pénzügyi megvalósítását a szerződéskötést követő 6 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben 3 hónappal meghosszabbítható.

A hitel összefoglalóját letöltheti innen: Hitel összefoglaló GINOP

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

 

orig_munkahelyteremtes

Újra pályázható a Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása című felhívás

2018. július 23-tól 2018. szeptember 10-ig tudnak pályázni a mikro-, kis-, középvállalkozásnak minősülő vállalkozások NFA-2018-KKV  számú, Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása című felhívásra.

A projekt keretén belül az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 • új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, beszerzése
 • az immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése
 • ingatlanvásárlás: kizárólag, – nem lakás céljára szolgáló – üzleti tevékenység végzésére irányuló ingatlan (üzlethelyiség) vételárának, illetve bérletének költsége támogatható.
 • az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint
 • ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások.

A fentieken túl más építési költség nem számolható el.

Támogatás mértéke:

 • Csekély összegű támogatás esetében: max. 75%
 • Regionális beruházási támogatás esetében: max. 25-50%

A területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők.

Támogatás összege:

Alaptámogatás: nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,5 millió Ft/új munkahely.

Kiegészítő támogatások (alaptámogatáson felül):

 1. amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 700 ezer Ft,
 2. a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 1,5 millió Ft,
 3. amennyiben a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 1,5 millió Ft,

amennyiben a beruházás kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett járásban vagy településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft.

 

Rövid összefoglalónk letölthető innen: NFA-2018-KKV összefoglaló 2018.08.

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

VP

Megjelent a VP beruházási típusú intézkedéseinek általános elszámolási útmutatója

A Magyar Államkincstár 31/2018. (V.30.) számú közleménye részletes tájékoztatást ad a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez fűződő kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tudnivalókról. Célja a pályázati felhívások alapján megvalósuló projektekhez nyújtandó támogatásigényléshez kapcsolódó szabályok rögzítése, ismertetése, továbbá a legfontosabb gyakorlati tudnivalók összefoglalása.

A közlemény tartalmazza többek között az érintett beruházási támogatások listáját, a kifizetési igénylés általános feltételeit, behatóan ismerteti az igénylés típusait (előleg, időközi, záró kifizetési igénylés), a költségek elszámolhatóságával kapcsolatos szabályokat és feltételeket, a kedvezményezettek kötelezettségeit, a kifizetési igénylés elbírálásának és a támogatások folyósításának lépéseit. A közleményben megtalálhatóak a benyújtandó dokumentumok és a kitöltésükkel kapcsolatos részletes információk.

A közlemény az alábbi linken olvasható: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/31-2018-v-30-szamu-kincstar-kozlemeny

(Forrás: Magyar Államkincstár)

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

VP

Lazítottak több tucat vidékfejlesztési pályázat szabályain

Bár február végén már jelezték a hivatalos kormányzati pályázati oldalon egy közleményben, hogy érdemben lazítottak a vidékfejlesztési pályázatok keretében beszerzett ingó és ingatlan eszközök elidegenítési és terhelési szabályrendszerén, konkrétan a jelzálogjog bejegyzések lehetőségén, ezt a közleményt most változatlan tartalommal újra kiadták. Az sem változott, hogy melyik 29 vidékfejlesztési pályázatra érvényes a könnyítés.

A változás jelentős könnyítést jelent a vidékfejlesztési projektek nyerteseinek a projekt beruházási hitellel való finanszírozásának lebonyolításához és már a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Korábban nagyon szigorú volt az ilyen projektek keretében beszerzett ingó, ingatlan, vagyontárgy jelzálog joggal való megterhelése, és ilyen ügyletekhez addig a Vidékfejlesztési Programokért felelős Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása kellett. A február végén (és most újra) megjelent közleménytől számítva azonban ez az előzetes írásbeli hozzájárulás már nem szükséges, de bejelentési kötelezettség még terheli a kedvezményezettet és ez a megterhelés csak az alábbi körben és az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén történhet meg:

 • teher típusa: kizárólag jelzálogjog, és a jelzálogjog biztosítása céljából további teher, pl. dologi hatályú elidegenítési és terhelési tilalom, vételi jog, stb. alapítására a jelzálogjog alapítása mellett;
 • az alapítandó jelzálogjog jogosultja, amennyiben a hitelügylet biztosítására szolgál: kizárólag pénzügyi intézmény;
 • a jelzálogjog tárgya: a projekt tárgyát képező ingó, ingatlan vagyontárgy;
 • a jelzálogjog kizárólag az alábbi kölcsön- és hitelügyletet biztosítja: a VP jelű támogatási szerződésben feltüntetett Kedvezményezett ott feltüntetett projektjének finanszírozását (a projekt megvalósításához a Kedvezményezett saját forrását) szolgáló kölcsön- vagy hitelügylet, azaz a kölcsönt vagy hitelt az eljáró pénzügyi intézmény a projekt megvalósítási és fenntartási időszakában nyújtja, amely kizárólag a beruházás finanszírozását szolgálhatja, forgóeszközhitel ezen a módon nem biztosítható.

Az akkori és a mostani közlemény is rögzíti, hogy a kedvezményezett a kölcsön- vagy hitelszerződés, valamint a kapcsolódó jelzálogszerződés másolati példányának, illetve a kölcsön-, vagy hitelfelvétel körülményeiről szóló tájékoztatás megküldésével, és a jelzálog hiteles nyilvántartásba történő bejegyzésével tesz eleget bejelentési kötelezettségének. A most újra kiadott közlemény visszavonásig érvényes, az esetleges visszavonásról külön közlemény fog rendelkezni.

(Forrás: szpi.hu)

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.