orig_munkahelyteremtes

Újra pályázható a Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása című felhívás

2018. július 23-tól 2018. szeptember 10-ig tudnak pályázni a mikro-, kis-, középvállalkozásnak minősülő vállalkozások NFA-2018-KKV  számú, Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása című felhívásra.

A projekt keretén belül az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 • új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, beszerzése
 • az immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése
 • ingatlanvásárlás: kizárólag, – nem lakás céljára szolgáló – üzleti tevékenység végzésére irányuló ingatlan (üzlethelyiség) vételárának, illetve bérletének költsége támogatható.
 • az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint
 • ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások.

A fentieken túl más építési költség nem számolható el.

Támogatás mértéke:

 • Csekély összegű támogatás esetében: max. 75%
 • Regionális beruházási támogatás esetében: max. 25-50%

A területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők.

Támogatás összege:

Alaptámogatás: nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,5 millió Ft/új munkahely.

Kiegészítő támogatások (alaptámogatáson felül):

 1. amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 700 ezer Ft,
 2. a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 1,5 millió Ft,
 3. amennyiben a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 1,5 millió Ft,

amennyiben a beruházás kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett járásban vagy településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft.

 

Rövid összefoglalónk letölthető innen: NFA-2018-KKV összefoglaló 2018.08.

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

VP

Megjelent a VP beruházási típusú intézkedéseinek általános elszámolási útmutatója

A Magyar Államkincstár 31/2018. (V.30.) számú közleménye részletes tájékoztatást ad a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez fűződő kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tudnivalókról. Célja a pályázati felhívások alapján megvalósuló projektekhez nyújtandó támogatásigényléshez kapcsolódó szabályok rögzítése, ismertetése, továbbá a legfontosabb gyakorlati tudnivalók összefoglalása.

A közlemény tartalmazza többek között az érintett beruházási támogatások listáját, a kifizetési igénylés általános feltételeit, behatóan ismerteti az igénylés típusait (előleg, időközi, záró kifizetési igénylés), a költségek elszámolhatóságával kapcsolatos szabályokat és feltételeket, a kedvezményezettek kötelezettségeit, a kifizetési igénylés elbírálásának és a támogatások folyósításának lépéseit. A közleményben megtalálhatóak a benyújtandó dokumentumok és a kitöltésükkel kapcsolatos részletes információk.

A közlemény az alábbi linken olvasható: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/31-2018-v-30-szamu-kincstar-kozlemeny

(Forrás: Magyar Államkincstár)

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

VP

Lazítottak több tucat vidékfejlesztési pályázat szabályain

Bár február végén már jelezték a hivatalos kormányzati pályázati oldalon egy közleményben, hogy érdemben lazítottak a vidékfejlesztési pályázatok keretében beszerzett ingó és ingatlan eszközök elidegenítési és terhelési szabályrendszerén, konkrétan a jelzálogjog bejegyzések lehetőségén, ezt a közleményt most változatlan tartalommal újra kiadták. Az sem változott, hogy melyik 29 vidékfejlesztési pályázatra érvényes a könnyítés.

A változás jelentős könnyítést jelent a vidékfejlesztési projektek nyerteseinek a projekt beruházási hitellel való finanszírozásának lebonyolításához és már a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Korábban nagyon szigorú volt az ilyen projektek keretében beszerzett ingó, ingatlan, vagyontárgy jelzálog joggal való megterhelése, és ilyen ügyletekhez addig a Vidékfejlesztési Programokért felelős Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása kellett. A február végén (és most újra) megjelent közleménytől számítva azonban ez az előzetes írásbeli hozzájárulás már nem szükséges, de bejelentési kötelezettség még terheli a kedvezményezettet és ez a megterhelés csak az alábbi körben és az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén történhet meg:

 • teher típusa: kizárólag jelzálogjog, és a jelzálogjog biztosítása céljából további teher, pl. dologi hatályú elidegenítési és terhelési tilalom, vételi jog, stb. alapítására a jelzálogjog alapítása mellett;
 • az alapítandó jelzálogjog jogosultja, amennyiben a hitelügylet biztosítására szolgál: kizárólag pénzügyi intézmény;
 • a jelzálogjog tárgya: a projekt tárgyát képező ingó, ingatlan vagyontárgy;
 • a jelzálogjog kizárólag az alábbi kölcsön- és hitelügyletet biztosítja: a VP jelű támogatási szerződésben feltüntetett Kedvezményezett ott feltüntetett projektjének finanszírozását (a projekt megvalósításához a Kedvezményezett saját forrását) szolgáló kölcsön- vagy hitelügylet, azaz a kölcsönt vagy hitelt az eljáró pénzügyi intézmény a projekt megvalósítási és fenntartási időszakában nyújtja, amely kizárólag a beruházás finanszírozását szolgálhatja, forgóeszközhitel ezen a módon nem biztosítható.

Az akkori és a mostani közlemény is rögzíti, hogy a kedvezményezett a kölcsön- vagy hitelszerződés, valamint a kapcsolódó jelzálogszerződés másolati példányának, illetve a kölcsön-, vagy hitelfelvétel körülményeiről szóló tájékoztatás megküldésével, és a jelzálog hiteles nyilvántartásba történő bejegyzésével tesz eleget bejelentési kötelezettségének. A most újra kiadott közlemény visszavonásig érvényes, az esetleges visszavonásról külön közlemény fog rendelkezni.

(Forrás: szpi.hu)

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

 

fiatalgazda1

Május 1-től igényelhetők a 2012. évi fiatalgazda támogatás kifizetési kérelmei

A támogatási összeg fennmaradó 10 százalékára vonatkozó kifizetés igénylés feltételeit és a szükséges formanyomtatványokat a 24/2018. (IV. 19.) számú Magyar Államkincstár közleménye tartalmazza.

A kifizetési kérelem benyújtására évente május 1. és 31. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő évben megnyíló kifizetési időszak végéig van lehetőség.

Az igénylést kizárólag a Kincstár által rendszeresített nyomtatványokon kell benyújtani elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, vagy postai úton az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához, Csongrád megye esetén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához.

Fokozottan ügyeljenek arra, hogy azokban az esetekben amikor nem a rendszeresített nyomtatványon, vagy nem a megadott időszakban és határidőig nyújtották be, vagy nem az igény érvényesítésére jogosult nyújtotta be (képviseleti jog nincs megfelelően igazolva), vagy a kérelem főlapját a kérelmező eredeti aláírásával nem hitelesítette, akkor a Kincstár a kérelmet visszautasíthatja.

Az üzemméret számítás alapjául szolgáló földterületek tekintetében az ügyfélnek földhasználat bejelentési kötelezettsége van. A földhasználati lapokat a Kincstár minden egyes kérelem esetében ellenőrizni fogja.

Amennyiben az ügyfél olyan területen végez mezőgazdasági tevékenységet, amely esetében a földhasználat a földhasználati nyilvántartás részletes feltételeiről szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében nem tartozik bejelentési kötelezettség alá, úgy a kérelemhez kötelezően csatolni kell azokat a dokumentumokat (pl.: üvegházban történő gazdálkodás esetén az adás-vételi vagy bérleti szerződés másolatát, vagy tulajdonjogot igazoló dokumentumokat), amelyek az érintett területre vonatkozó földhasználati jogosultságot alátámasztják.

Amennyiben az ügyfél vadfajok, lófélék, sertés, nyúl, és/vagy baromfi állatállomány tartója, akkor az Állatállomány betétlaphoz mellékelnie kell a 2017. évre vonatkozó (január 1. és december 31. közötti), ügyfél által naprakészen vezetett állatállomány-nyilvántartásának a másolati példányát.

A Kincstár a kifizetési kérelmeket adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi, továbbá jogosult helyszíni ellenőrzést is lefolytatni. A Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti, hogy a kifizetési kérelemben foglalt adatok, tények, körülmények megfelelnek-e a valóságnak.

A Kincstár felhívja ügyfeleinek figyelmét arra, hogy az igényelt támogatási összeg jóváhagyása érdekében az ENAR, BIR, valamint TIR nyilvántartásokba bejelentett adataik helyességét ellenőrizzék!

A dokumentumok letölthetőek az alábbi linkre kattintva: Magyar Államkincstár közleménye

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

Power Workers Solar Panels Installation Array Sun

Megjelent az energiahatékonyság javítását támogató pályázat mezőgazdasági vállalkozások részére

A Miniszterelnökség kihasználva a forrásátcsoportosítás lehetőségét, elsősorban megújuló energia felhasználásával történő, energiahatékonyság javítását szolgáló új pályázatot hirdetett a Vidékfejlesztési Program keretében. Az összesen 35 milliárd forint keretösszegű felhívásra 2018. február 19-től nyújthatók be a támogatási kérelmek. Tovább a teljes cikkre

fiatal gazdák

A Miniszterelnökség enyhített a fiatal gazda támogatások szankciórendszerén

A kormány elkötelezett az ifjú agrárvállalkozók támogatása mellett, ezért a Miniszterelnökség több, az ÚMVP időszak alatt meghirdetett, a fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatására vonatkozó jogcímrendelet módosításáról döntött. A szankciók enyhítésére vonatkozó 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet a Magyar Közlöny 2017. évi 225. számában jelent meg. Tovább a teljes cikkre