Uniós pályázatok készítése

Vállalkozásunk a PS-PRODUKT Kft uniós pályázatok figyelésével, írásával, uniós pályázatok projektmenedzsmentjével, projektek teljes körű szervezésével, bonyolításával, megvalósíthatósági tanulmányok készítésével, üzletviteli szolgáltatás nyújtásával foglalkozik.

Társaságunk 2012-ben azzal a céllal jött létre, hogy segíteni tudja a magyarországi KKV-k, civil szervezetek, non-profit szervezetek és önkormányzatok uniós pályázatok során történő fejlesztéseik, programjaik megvalósítását oly módon, hogy a lehető legtöbb forráshoz jussanak a sikeres uniós pályázatok megvalósításából eredően.

Vállalkozásunk az uniós pályázatok kezelését komplex szolgáltatásként biztosítja ügyfelei számára, mely kiterjed a uniós pályázatok készítésétől egészen a projekt fenntartási időszak végéig. Ügyfeleink közt megtalálható több a mezőgazdasági, a szolgáltató, a gyártó, a kereskedelmi, szektorban működő vállalkozás, valamint önkormányzatok, egyházak és civil szervezetek.

Az alábbi Operatív Programokban megjelenő uniós pályázatok készítését, projektmenedzsmentjét végezzük:

 • 2007-2013: GOP, EMVA, TÁMOP, TIOP, KEOP, ÁROP
 • 2014-2020: GINOP, VP, EFOP, KEHOP, TOP, VEKOP

Az uniós pályázatok készítését, projektmenedzsmentjét sikerdíjas konstrukcióban végezzük!

 • Nem kérünk pénzt azért, hogy értesítsük uniós pályázatok megjelenéséről, tehát ingyenesen figyeljük a pályázatokat. Nálunk ez alapszolgáltatás.
 • Ingyenesen végezzük a pályázati előminősítést, tájékoztatást, tehát segítünk abban, hogy tud-e indulni egy adott pályázaton, vagy sem. Nálunk ez alapszolgáltatás.
 • Fejlesztési, beruházási tervéhez, koncepciójához ingyenesen felkutatjuk a megfelelő uniós pályázatok közül e legmegfelelőbbet. Nálunk ez alapszolgáltatás.
 • Önök nem kockáztatnak, mivel előre semmilyen díjat nem számítunk fel.

Milyen általunk elvégzett tevékenységért kell fizetni és hogyan?

Vállalkozásunk sem regisztrációs díjat, sem egyéb díjat előre nem számol fel. Az elvégzett uniós pályázatok készítésért nem kérünk fix írási díjat. Munkánkkal akkor érdemeljük ki a honoráriumot, ha elnyertük Önnek a pályázati támogatást, mely nem más, mint a sikerdíjas konstrukció. Az uniós pályázatok készítése során elvégzett szolgáltatásunkért felszámított összeg tartalmazza a uniós pályázatok készítését, a megvalósításig, vagyis a projekt fizikai megvalósításáig terjedő projektmenedzsment szolgáltatást, valamint a fenntartási időszak végéig (KKV-k esetében 3 év, nagyvállalatok és non-profit szervezetek esetén 5 év) terjedő projekt fenntartási jelentések készítését, vagyis az uniós pályázatok utókövetését is.

Egy sikeres fejlesztés vagy projekt megvalósításának két legfőbb pillére a
projektgenerálás, pályázatírás és a pályázati projektmenedzsment tevékenység.

Projektgenerálás, pályázatírás

A PS-PRODUKT Kft a projektgenerálás során a pályázó szervezetek számára teljes körű szolgáltatást nyújt a projekt ötlet kialakításától, a pályázatfigyelésen és íráson át egészen a Támogatási Szerződés aláírásáig.

A vállalkozásunk által biztosított projektgenerálás és pályázatírás szolgáltatás az alábbi tevékenységeket tartalmazza:

 • Fejlesztési elképzelések közös kialakítása, projekttervezés
 • Folyamatos pályázatfigyelés
 • A projektfejlesztési és pályázatkészítési folyamat szereplőinek, mint a pályázó szervezet, partnerek, szállítók, tervezők, stb. koordinálása
 • Szükséges kiegészítő szakmai dokumentumok (megvalósíthatósági tanulmány, egyéb dokumentumok) készítése
 • Pályázatírás
 • Hiánypótlások és egyéb teendők ellátása a Támogatási Szerződés megkötéséig.

Pályázati projektmenedzsment

Vállalkozásunk által biztosított pályázati projektmenedzsment szolgáltatás az elnyert uniós pályázatok támogatási összegének folyósítását segíti elő. A támogatási összeghez való hozzájutás érdekében nem elegendő a sikeres pályázatírás, ez csak az egyik szükséges előfeltétele. A sikeres projektmegvalósítás és támogatási összeg lehívásának alapja a megfelelő projektmenedzsment tevékenység biztosítása. Az uniós pályázatok projektmenedzsment tevékenysége összetett és bonyolult feladat, melyet a legtöbb projektgazda (pályázó) a vállalkozás, vagy szervezet napi feladatainak ellátása mellett már nem képes a projektmenedzsmenthez szükséges pótlólagos emberi erőforrásokat is biztosítani.

A vállalkozásunk által biztosított projektmenedzsment szolgáltatás az alábbi pályázatok sikeres megvalósítása érdekében tett tevékenységeket tartalmazza:

 • A Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges feladatok koordinálása, valamint a szükséges dokumentáció összeállítása.
 • Kötelező beszámolók uniós elvárásoknak megfelelő előkészítése, összeállítása, pályázati adatszolgáltatások és folyamatjelentések készítése a Közreműködő Szervezetek részére.
 • Támogatási Szerződésben vállaltak teljesítése és a határidők betartatása.
 • Támogatási Szerződés szerinti kifizetési kérelmek, szükséges hiánypótlások készítése.
 • A projekttel kapcsolatos előrehaladási beszámolók elkészítése.
 • A pályázati célok megvalósulásának monitoringja, és a vállalt indikátorok teljesíthetőségének biztosítása.
 • Projektmenedzsment szervezet működtetése: koordináció az érintett személyek vagy szervezetek között, közbeszerzések lebonyolításának nyomon követése, költségek és ütemezés követése, döntés-előkészítés, projektülések szervezése.
 • A projekt fizikai befejezését követően Záró Kifizetési Kérelmek és Záró Beszámolók készítése.
 • Közreműködő Szervezetek által végzett helyszíni ellenőrzéseken való részvétel.
 • Változásokkal kapcsolatos intézkedések, változás bejelentések, szerződésmódosítások készítése, az Irányító Hatósággal/Közreműködő Szervezettel folytatott tárgyalások során a Megbízó képviselete
 • Tájékoztatás és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének követése.
 • Projekt Fenntartási Jelentések készítése

 

A PS-PRODUKT Kft csapata