kutatás-fejlesztés kicsi

Keretösszeg emelés a Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés című pályázat kapcsán

A mai napon megjelent közlemény értelmében a “Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” című GINOP-2.1.7-15 kódszámú pályázati felhívás módosításra került.

A módosítás  a rendelkezésre álló 35 milliárd Ft keretösszeg 7 milliárd emeléssel 42 milliárd forintra emelte. Ez által a várható támogatott projektek száma 320-4200 db lesz.

forrás: palyazat.gov.hu

otthon-melege

Február végén újabb energiatakarékossági pályázatok jelennek meg

Február végén újabb energiatakarékossági pályázatok jelennek meg – mondta Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán.

Arra készülnek, hogy a keretet majd újból emelni kell a nagy érdeklődés miatt.

Várhatóan vissza nem térítendő támogatáson belül lesz hűtőgép- vagy mosógépcsere-program, illetve kazán és kéménycsere pályázat. A visszatérítendő támogatást majd komplett felújításokra írják ki február végén, igényelhető világításkorszerűsítésre, fűtéskorszerűsítésre, épület felújításra, amit lakóközösségek, lakások, társasházak, családi ház tulajdonosok, magánszemélyek kérhetnek – sorolta.

Eddig hét programterületen – például mosógép, hűtőgép, ingatlan felújítások – lehetett vissza nem térítendő támogatásra pályázni, mintegy 120 ezer család pályázott sikeresen, több mint 23 milliárd forint támogatásra. A legtöbben a hűtőgép programra jelentkeztek.

forrás: kormany.hu

szechenyi_ok

Módosult a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló Kormány rendelet

A szakmai tapasztalatok és a felmerült egyéb módosítási igények alapján 2017 februárjában módosításra került a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. A támogatást igénylőket és a kedvezményezetteket érintő legfontosabb módosítások a következők:

1) Kidolgozásra kerültek a közösségvezérelt helyi fejlesztés keretében történő fejlesztések végrehajtásának részletes szabályai, így a módosított rendelet a korábbi szabályozáson túl már tartalmazza a helyi felhívások meghirdetése és a felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek elbírálása szabályait, az elbírálás során a helyi akciócsoport feladatait, továbbá a helyi akciócsoport által hozott döntési javaslattal kapcsolatos irányító hatósági feladatokat.

2) A rendelkezésre álló, felhasználható források csökkenésével összhangban az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter előzetes hozzájárulásának eltörlésével általánosan kerül rögzítésre, hogy területi kiválasztási eljárásrend alkalmazása esetén a felhívás keretösszege egymilliárd forintnál kevesebb is lehet.

3) Tekintettel arra, hogy a 2014–2020 programozási időszakban a felhívások jelentős része meghirdetésre került, a felhívások nyitva tartására vonatkozó 24 hónapos szabály felülvizsgálatra kerülhet. Az eddigi gyakorlati tapasztalatokat is figyelembe véve a jogszabályban a felhívások 24 hónapos kötelező nyitva tartására vonatkozó szabály úgy módosul, hogy a felhívások meghirdetésekor a támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló időszak hosszáról az irányító hatóság dönthet.

4) Tekintettel arra, hogy a gyakorlatban egyes felhívásokhoz tartozó sablonok nem jelennek meg konstrukciónként a honlapon, hatályon kívül helyezésre kerül az a rendelkezés, miszerint ezek a dokumentumok a felhívás részét képezik. A jogszabály kiegészül azzal, hogy a Miniszterelnökség gondoskodik központi sablonok honlapon történő megjelentetéséről.

5) Változnak a felhívások módosításának és felfüggesztésének szabályai. Szakaszos elbírálás esetén a felfüggesztés lehetőségének szakaszhatárhoz igazítása kiterjesztésre kerül a felhívás lezárásának időpontjára is.

6) A támogatást igénylők közötti esélyegyenlőség biztosítása, valamint a támogatási kérelmek benyújtásának megkönnyítése érdekében a szabályozás két részletszabállyal is kiegészül. Folyamatos elbírálás esetén a felhívás felfüggesztése vagy lezárása csak az erről hozott döntés közzétételét követő 3. naptól lehetséges, tehát egyfajta türelmi idő kerül beépítésre a jogszabályba. A szakaszos elbírálás szabályai kiegészülnek azzal, hogy a támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló időszakban az adott értékelési szakasz lezárása csak az erről szóló döntés közzétételét követő 8. naptól lehetséges.

7) A módosítás értelmében a támogatási szerződés megkötése előtt a feltételek teljesítésére nyitva álló határidő az irányító hatóság saját hatáskörében is hosszabbítható.

8) A 2007–2013 programozási időszak ellenőrzéseinek eredményei alapján kiemelten fontos, hogy a projekthez kapcsolódó, minősített vagy alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzésekről már a mentesítési eljárást megelőzően tudomást szerezzen az irányító hatóság és állást foglalhasson a tekintetben, hogy a közbeszerzési eljárás mellőzése megfelelően alátámasztott-e

9) A központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezettek részére a tervezettel előírt projektszintű likviditási terv elkészítésének kötelezettsége biztosíthatja ezen kedvezményezetti kör gondosabb, előrelátóbb tervezését és az előlegigénylések megalapozottságát, a támogatási előleg gyorsabb, hatékonyabb felhasználását, ami garantálja a projektek ütemezettebb végrehajtását. A jogszabály-módosítással ugyanakkor az érintett kedvezményezettek likviditási szükséglete is biztosítható.

10) A tervezet értelmében a jogszabály kiegészül azzal a rendelkezéssel, hogy, ha a felhívás lehetővé teszi, a felhívásban elszámolhatóként megjelölt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.1. pontja szerinti közvetett költségtípusokra vonatkozó mértékek együttes összege az adott projekt esetén a Kormány egyedi hozzájárulása alapján meghaladható. Az elmúlt időszakban szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy a jellemzően nagy összegű, komplex megvalósítású projektek esetében, a teljes szakmai tartalom megvalósítása esetén nem tartható a közvetett költségtípusokra irányadó százalékos korlát.

forrás: palyazat.gov.hu

tanyanapelem

Tanyák fejlesztését támogató pályázat jelent meg akár 95% támogatással

Megjelent a VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései című felhívás.

A felhívás célja azon tanyák infrastrukturális ellátottságának fejlesztése, amelyek villamos energia, vízellátási rendszere, vagy szennyvíz kezelése elavult, illetve nem megfelelően, vagy nem került kiépítésre. A felhívás keretében a tanyákon élő népesség életminősége és a vidék népességmegtartó képességének javulása várható. Tovább a teljes cikkre

ginop

Hatalmas keretemelés az eszközbeszerzési pályázatnál

A szerda éjfélkor megnyílt uniós kapacitásbővítési pályázat 18 milliárd forintos keretösszege 40 milliárd forinttal 58 milliárd forintra fog nőni és 120-130 milliárd forintnyi támogatási igényig nincs tényleges hatósági szándék a pályázat felfüggesztésére – hangzott el a mai parlamenti projektmenedzseri ülésen. Ez nagyon jó hír azoknak a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, amelyek termelési kapacitásaik bővítése érdekében nagy lendülettel ráugrottak a pályázatra, és már 48 milliárd forintnyi igényt benyújtottak. A mai jelzés alapján ugyanis jó eséllyel kapni fognak pénzt, hiszen várhatóan február 28-ig nem is függesztik fel a pályázatot. A mai eseményen számos további fontos információ is elhangzott az uniós pályázatok részleteiről.

  Tovább a teljes cikkre

folia

Felfüggesztére kerül a Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése… című pályázat

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott VP2-4.1.3.1-16 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével című felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2017. február 1. napján 00 órától felfüggeszti.

forrás: palyazat.gov.hu

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

Képzés

Társadalmi egyeztetésen a munkahelyi képzések támogatása

Elindult a Versenyképes Közép-Magyarország operatív program (Vekop) keretében a munkahelyi képzések támogatására kiírandó uniós pályázati felhívások társadalmi egyeztetése, a pályázatok összértéke több mint 3 milliárd forint – tájékoztatta Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára csütörtökön az MTI-t.

A mikro-, kis- és közép-, valamint a nagyvállalatok munkavállalóinak képzését támogató pályázatok célja, hogy javítsák az alkalmazottak foglalkoztathatóságát, munkahelyi készségeit és kompetenciáit, ezzel javuljon a vállalkozások versenyképessége. A támogatásokkal ösztönözni kívánják a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. A támogatással a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve biztosíthatják minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását, illetve így többen férhetnek hozzá a munkahelyi tanulási lehetőségekhez azok közül is, akik a munkaerőpiacon maradáshoz fejlesztésre szorulnak.

Támogatási kérelem benyújtására mindkét felhívás esetében jogosultak a hazai és európai gazdasági társaságok, valamint a szociális, takarék-, hitel-, iskola-, agrárgazdasági, biztosító- és egyéb szövetkezetek, illetve a magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülések, az európai területi együttműködési csoportosulások, a külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepei, a külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülések magyarországi telephelyei, a nonprofit korlátolt felelősségű társaságok, a nonprofit részvénytársaságok és az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorciumok.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 6-ig várják!

(Forrás: MTI)

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

 

otthon-melege

Várhatóan februárban folytatódik az Otthon Melege Program

Folytatódik az Otthon Melege Program, az új pályázatok vélhetően február végén jelennek majd meg, amelyekkel 0 százalékos kamatozású visszatérítendő hitelt igényelhetnek az érintettek, a támogatási körbe minden olyan eszköz belefér, ami legalább 1 kilowatt óra energiát meg tud takarítani.

A támogatás várhatóan a fűtéskorszerűsítéstől, nyílászáró cserén át a szigetelésig bármire felvehető.  Lakóközösségek, lakások, társasházak, családi ház tulajdonosok, magánszemélyek kérhetik, családi házaknál 500 ezer forinttól 10 millió forintig, lakásoknál pedig 500 ezer forinttól 7 millió forintig lehet támogatást igényelni. A pályázathoz 10 százalék önrész kell majd rendelkezni.

Ez a program utófinanszírozású lesz, az ügyfelek a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) pontokon keresztül igényelhetik, költség és kamatmentesen. A pályázatban két kategória lesz: a központi régió, ami Budapestet és Pest megyét érinti, itt 9,4 milliárd forinttal indul program, az ország többi részében pedig 105 milliárd forint lesz a forrás keret.

A 2014 őszén indult Otthon Melege Program eddig mintegy 125 ezer családot érintett.

forrás: MTI

otthon-melege

Folytatódhat az otthon melege program

A kormány dolgozik az otthon melege program kiterjesztésén, hogy minél több pénz maradjon a családoknál. A családoknak energiatakarékosságot eredményező otthon melege program tavasszal folytatódhat, az NFM vizsgálja a vissza nem térítendő támogatás lehetőségét, a háztartási eszközcsere kiterjesztését más termékekre, és felmérik a fűtési eszközök korszerűsítési igényét.

A Nemzetgazdasági Minisztérium hamarosan kiírja a háztartások rezsicsökkentését eredményező pályázatokat, a Közép-Magyarország régióban a Versenyképes Közép-Magyarország operatív programban (Vekop) 10 milliárd, a többi régió számára a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban (Ginop) 105 milliárd forint kerettel. A tenderkiírásokban arra törekednek, hogy az eddigi klasszikus nyílászáró csere és szigetelés mellett a teljes műszaki tartalom megújítása, a megújuló energia, fűtés-hűtés korszerűsítés szerepeljen.

Szabó Zsolt felidézte, hogy a rezsicsökkentés keretében az elmúlt időszakban 25 százalékkal mérsékelődött az energia ára, ami egy négytagú családnál átlagosan több mint 100 ezer forintot jelent.

Az otthon melege programban 23 milliárd forint támogatással mintegy 125 ezer családot értek el az energiatakarékosságot eredményező eszközcserével, épületek energetikai helyzetének javításával.

Ez az érintett családoknak 20 ezer és 120 ezer forint közötti megtakarítást jelentett éves szinten.

Fontos a közintézmények energiahatékonyságának javítása is, a kormány a korábbi években a Környezet és energia operatív programban (Keop) mintegy 330 milliárd forintot, ezen belül a közintézményeknek 160 milliárd forintot energiaracionalizálási programra fordított, míg az új programozási időszakban 150 milliárd forintot szánnak a közintézmények energiahatékonyságának javítására.

Várhatóan, mivel a műszaki tartalmat tekintve a gázkonvektorok felett eljárt az idő, nem hatékonyak, műszaki megbízhatóságuk egyre rosszabb, és lehetséges, hogy a konvektorok cseréjét támogatják majd az új konstrukcióban.

forrás: MTI

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

stop-sign-319045-1280

Felfüggesztésre kerül a Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése című pályázat

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, Széchenyi 2020 keretében megjelent „Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.4-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2017. január 20. napján, 00 órától felfüggeszti.

forrás: palyazat.gov.hu

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.