gazkazan

Gázkazánok és gázkonvektorok cseréjével folytatódik az Otthon Melege Program

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium újabb, 3,5 milliárdos keretösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít lakóépületek illetve társasházi lakások fűtési rendszereinek energetikai korszerűsítésére.

A kormány számára alapvető fontosságú, hogy olyan programokkal támogassa a magyar családokat, amelynek köszönhetően a háztartások energiafelhasználása érzékelhető mértékben csökken.

Tovább a teljes cikkre

otthon-melege-2016-1200x700

Újabb (3. körös) döntés az Otthon melege – családi házak korszerűsítésére irányuló alprogramban

2017.  március 7. napján újabb miniszteri döntés értemében közel hatszáz ingatlan tulajdonosa nyert vissza nem térítendő támogatást a családi házak korszerűsítésére irányuló alprogram első körben benyújtott pályázataiból.

A Támogatói Okiratokat a pályázatkezelő NFSI Kft. megkezdte az érintetteknek.  A döntési lista elérhető itt: Nyertes pályázók listája 3. Tovább a teljes cikkre

fiatalgazda1

Módosul A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című felhívás

Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Pályázókat, hogy módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás támogatási kérelem benyújtási időszakának első napja. A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 16. napjától lehetséges. A felhívás tartalmával kapcsolatban további módosítások is várhatóak, annak érdekében, hogy csak a valós gazdálkodói tevékenységet folytató fiatal gazdák nyújthassák be támogatási kérelmüket.

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

kertészet

Felfüggesztésre kerül a népszerű kertészeti gépbeszerzés támogatása című felhívás

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása” című (VP2-4.1.3.5-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2017. március 6. napján, 24 órától felfüggeszti.

(Forrás: palyazat.gov.hu)

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

stop-sign-319045-1280

Felfüggesztésre kerül a Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című (GINOP-1.2.1-16 kódszámú) felhívás

Felfüggesztésre kerül a felhívás Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című (GINOP-1.2.1-16 kódszámú) felhívás, a  különösen nagy számú támogatási kérelem beérkezése miatt, amelyek forrásigénye meghaladja a rendelkezésre álló keretet.

A beérkezett kérelmek feldolgozásának idejére a támogatási kérelmek beadása 2017. március 1-jén, 00:00 órától átmenetileg szünetel.

forrás: palyazat.gov.hu

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

kutatás-fejlesztés kicsi

Keretösszeg emelés a Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés című pályázat kapcsán

A mai napon megjelent közlemény értelmében a “Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” című GINOP-2.1.7-15 kódszámú pályázati felhívás módosításra került.

A módosítás  a rendelkezésre álló 35 milliárd Ft keretösszeg 7 milliárd emeléssel 42 milliárd forintra emelte. Ez által a várható támogatott projektek száma 320-4200 db lesz.

forrás: palyazat.gov.hu

otthon-melege

Február végén újabb energiatakarékossági pályázatok jelennek meg

Február végén újabb energiatakarékossági pályázatok jelennek meg – mondta Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán.

Arra készülnek, hogy a keretet majd újból emelni kell a nagy érdeklődés miatt.

Várhatóan vissza nem térítendő támogatáson belül lesz hűtőgép- vagy mosógépcsere-program, illetve kazán és kéménycsere pályázat. A visszatérítendő támogatást majd komplett felújításokra írják ki február végén, igényelhető világításkorszerűsítésre, fűtéskorszerűsítésre, épület felújításra, amit lakóközösségek, lakások, társasházak, családi ház tulajdonosok, magánszemélyek kérhetnek – sorolta.

Eddig hét programterületen – például mosógép, hűtőgép, ingatlan felújítások – lehetett vissza nem térítendő támogatásra pályázni, mintegy 120 ezer család pályázott sikeresen, több mint 23 milliárd forint támogatásra. A legtöbben a hűtőgép programra jelentkeztek.

forrás: kormany.hu

szechenyi_ok

Módosult a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló Kormány rendelet

A szakmai tapasztalatok és a felmerült egyéb módosítási igények alapján 2017 februárjában módosításra került a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. A támogatást igénylőket és a kedvezményezetteket érintő legfontosabb módosítások a következők:

1) Kidolgozásra kerültek a közösségvezérelt helyi fejlesztés keretében történő fejlesztések végrehajtásának részletes szabályai, így a módosított rendelet a korábbi szabályozáson túl már tartalmazza a helyi felhívások meghirdetése és a felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek elbírálása szabályait, az elbírálás során a helyi akciócsoport feladatait, továbbá a helyi akciócsoport által hozott döntési javaslattal kapcsolatos irányító hatósági feladatokat.

2) A rendelkezésre álló, felhasználható források csökkenésével összhangban az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter előzetes hozzájárulásának eltörlésével általánosan kerül rögzítésre, hogy területi kiválasztási eljárásrend alkalmazása esetén a felhívás keretösszege egymilliárd forintnál kevesebb is lehet.

3) Tekintettel arra, hogy a 2014–2020 programozási időszakban a felhívások jelentős része meghirdetésre került, a felhívások nyitva tartására vonatkozó 24 hónapos szabály felülvizsgálatra kerülhet. Az eddigi gyakorlati tapasztalatokat is figyelembe véve a jogszabályban a felhívások 24 hónapos kötelező nyitva tartására vonatkozó szabály úgy módosul, hogy a felhívások meghirdetésekor a támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló időszak hosszáról az irányító hatóság dönthet.

4) Tekintettel arra, hogy a gyakorlatban egyes felhívásokhoz tartozó sablonok nem jelennek meg konstrukciónként a honlapon, hatályon kívül helyezésre kerül az a rendelkezés, miszerint ezek a dokumentumok a felhívás részét képezik. A jogszabály kiegészül azzal, hogy a Miniszterelnökség gondoskodik központi sablonok honlapon történő megjelentetéséről.

5) Változnak a felhívások módosításának és felfüggesztésének szabályai. Szakaszos elbírálás esetén a felfüggesztés lehetőségének szakaszhatárhoz igazítása kiterjesztésre kerül a felhívás lezárásának időpontjára is.

6) A támogatást igénylők közötti esélyegyenlőség biztosítása, valamint a támogatási kérelmek benyújtásának megkönnyítése érdekében a szabályozás két részletszabállyal is kiegészül. Folyamatos elbírálás esetén a felhívás felfüggesztése vagy lezárása csak az erről hozott döntés közzétételét követő 3. naptól lehetséges, tehát egyfajta türelmi idő kerül beépítésre a jogszabályba. A szakaszos elbírálás szabályai kiegészülnek azzal, hogy a támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló időszakban az adott értékelési szakasz lezárása csak az erről szóló döntés közzétételét követő 8. naptól lehetséges.

7) A módosítás értelmében a támogatási szerződés megkötése előtt a feltételek teljesítésére nyitva álló határidő az irányító hatóság saját hatáskörében is hosszabbítható.

8) A 2007–2013 programozási időszak ellenőrzéseinek eredményei alapján kiemelten fontos, hogy a projekthez kapcsolódó, minősített vagy alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzésekről már a mentesítési eljárást megelőzően tudomást szerezzen az irányító hatóság és állást foglalhasson a tekintetben, hogy a közbeszerzési eljárás mellőzése megfelelően alátámasztott-e

9) A központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezettek részére a tervezettel előírt projektszintű likviditási terv elkészítésének kötelezettsége biztosíthatja ezen kedvezményezetti kör gondosabb, előrelátóbb tervezését és az előlegigénylések megalapozottságát, a támogatási előleg gyorsabb, hatékonyabb felhasználását, ami garantálja a projektek ütemezettebb végrehajtását. A jogszabály-módosítással ugyanakkor az érintett kedvezményezettek likviditási szükséglete is biztosítható.

10) A tervezet értelmében a jogszabály kiegészül azzal a rendelkezéssel, hogy, ha a felhívás lehetővé teszi, a felhívásban elszámolhatóként megjelölt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.1. pontja szerinti közvetett költségtípusokra vonatkozó mértékek együttes összege az adott projekt esetén a Kormány egyedi hozzájárulása alapján meghaladható. Az elmúlt időszakban szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy a jellemzően nagy összegű, komplex megvalósítású projektek esetében, a teljes szakmai tartalom megvalósítása esetén nem tartható a közvetett költségtípusokra irányadó százalékos korlát.

forrás: palyazat.gov.hu

tanyanapelem

Tanyák fejlesztését támogató pályázat jelent meg akár 95% támogatással

Megjelent a VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései című felhívás.

A felhívás célja azon tanyák infrastrukturális ellátottságának fejlesztése, amelyek villamos energia, vízellátási rendszere, vagy szennyvíz kezelése elavult, illetve nem megfelelően, vagy nem került kiépítésre. A felhívás keretében a tanyákon élő népesség életminősége és a vidék népességmegtartó képességének javulása várható. Tovább a teljes cikkre

ginop

Hatalmas keretemelés az eszközbeszerzési pályázatnál

A szerda éjfélkor megnyílt uniós kapacitásbővítési pályázat 18 milliárd forintos keretösszege 40 milliárd forinttal 58 milliárd forintra fog nőni és 120-130 milliárd forintnyi támogatási igényig nincs tényleges hatósági szándék a pályázat felfüggesztésére – hangzott el a mai parlamenti projektmenedzseri ülésen. Ez nagyon jó hír azoknak a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, amelyek termelési kapacitásaik bővítése érdekében nagy lendülettel ráugrottak a pályázatra, és már 48 milliárd forintnyi igényt benyújtottak. A mai jelzés alapján ugyanis jó eséllyel kapni fognak pénzt, hiszen várhatóan február 28-ig nem is függesztik fel a pályázatot. A mai eseményen számos további fontos információ is elhangzott az uniós pályázatok részleteiről.

  Tovább a teljes cikkre