BIG_0012574579

Módosulni fog a járműbeszerzés pályázat a megjelent IH közlemény alapján!

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának tegnapi napon megjelent közleménye szerint az alábbiakban fog módosulni az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet.

A módosítások a rendelet alábbi részeit érintik és vastagon kiemelésre kerültek:

Azon települések esetében, amelyek a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján meghatározott átmenetileg kedvezményezett települések köréhez tartoznak,a Rendelet 4. mellékletének pontozási táblája szerint a „Kedvezményezett járás” kategória pontszáma kerül figyelembe vételre.

Amennyiben az 1-es vagy 2-es célterület esetében az ügyfél több ellátási körzet működtetéséről gondoskodik, akkor azon ellátási körzet fejlesztésére vehet igénybe támogatást, amely ellátási körzetben ellátott szolgáltatásainak fejlesztésére a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján nem kapott támogatást.

 2015. október 16-ig a támogatott műveletet meg kell valósítani, valamint legkésőbb 2015. október 30-ig az utolsó kifizetési kérelmet be kell nyújtani.

 A Rendelet 3. számú mellékletében található műszaki paraméterek várhatóan az alábbiak szerint módosulnak:

Mikrobuszok (M1) esetében:

o   Teljesítmény: nagyobb, vagy egyenlő,mint 80 kW

o   Gyárilag vagy forgalmazó által beépített LED nappali menetfény

o   Oldallégzsák elől, legalább a vezető oldalán

o   Kerekesszék rögzítési lehetőség (opcionálisan választható)

o   Oldalsó fellépő (opcionálisan választható)

Kisbuszok (M2) esetében:

o   Teljesítmény: nagyobb, vagy egyenlő,mint 100 kW

A megjelent IH közleményt letölthető innen!

forrás: www.umvp.kormany.hu

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

fiatalgazda1

Kiemelt figyelmet kapnak a fiatal gazdák 2020-ig

Magyarország új, 2014-2020. közötti uniós költségvetési időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programjában (VP) kiemelt figyelmet kapnak a fiatal gazdálkodók, ami abban mutatkozik meg, hogy a VP-ben külön alprogramként szerepel a fiatal gazdák támogatása – mondta a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára az MTI-nek.

Az alprogram mellett a fiatal gazdák külön keretből részesülnek majd a beruházási támogatások esetében is. Így összességében mintegy 75 milliárd forint forrásösszeggel járul hozzá a kormány az ifjú gazdálkodók versenyképességének erősítéséhez.

Kis Miklós Zsolt emlékeztetett: a fiatal gazdák induló támogatása az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) legnépszerűbb pályázati jogcíme volt az elmúlt években. Ezért is született az a döntés, hogy a 18-40 év közötti mezőgazdasági tevékenységbe kezdő fiataloknak még a régi feltételekkel, a 2007-2013. közötti EU-s költségvetés Magyarország számára rendelkezésre álló maradvány pénzeiből 10 milliárd forintos keretösszeggel támogatást írnak ki május 18. – június 1. között, ezzel is segítve a fiatal gazdálkodók pályakezdését.

Az elmúlt évek során a fiatal gazdák induló támogatását az eredetileg tervezett támogatás több mint nyolcszorosára sikerült növelnie a kormányzatnak. A 2007-ben, az akkori szocialista kormányzat eredetileg tervezett 8,25 milliárd forintnyi keretösszege helyett – a hamarosan megnyíló támogatási körrel együtt – mintegy 70 milliárd forintot fordított fiatal gazdálkodók támogatására. Az új, 2014-2020 közötti uniós költségvetési időszakra szóló vidékfejlesztési programban ugyanakkor továbbra is megmarad a lehetőség a 40 év alatti gazdálkodók induló támogatására, viszont már a megváltozott feltételekhez igazodva.

Az államtitkár elmondta: az uniós egyeztetések lezárását követően a VP a fiatal gazdálkodók támogatását már kifejezetten csak egy minimális termelési potenciál megléte esetén tudja biztosítani. Ezért is tartotta kívánatosnak a kormány, hogy még az ÚMVP alapján támogatható jogcím a teljesen kezdőkre vonatkozzon. A VP esetében a minimális termelési potenciálnak 6-25 ezer euró standard termelési érték (STÉ) közé kell esnie. Felhívta a figyelmet arra is, hogy azok a fiatal gazdálkodók, akik az ÚMVP forrásaiból finanszírozott módon, a régi feltételekkel szeretnének pályázni, az idén nem igényelhetnek területalapú támogatást.

Jelezte: az egyik legjelentősebb változás a 2014-2020. közötti időszakban, hogy amíg korábban az agrár-vidékfejlesztési támogatást igénylők ki voltak zárva a támogatásra jogosultak köréből, addig ez az új feltételekkel pályázókra nem fog vonatkozni. Ők már az idén is igényelhetnek területalapú támogatást. Ugyanakkor a fiatal gazda támogatásra pályázni szándékozók területalapú igénylése nem lehet több 25 ezer STÉ-t jelentő területnagyságnál. Ennek ellenőrzése az agrárkamara honlapján elérhető STÉ-kalkulátor segítségével történhet.

Emellett, aki korábban már nyújtott be agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet, az csak abban az esetben zárja ki a jogosultak köréből a pályázót, ha a benyújtást vállalkozói jogviszonyban tette meg. Vagyis, ha őstermelőként – ami az unióban természetes személyt jelent – nyújtotta be a kérelmet, akkor jogosult a támogatásra pályázni. Az új időszakban a jogosultságban további pozitív változás, hogy a 41. életév betöltése jelenti az életkori feltétel korlátját.

Az új feltételekkel induló fiatal gazdák a korábbihoz hasonlóan 40 ezer eurónak – mintegy 12 millió forintnak – megfelelő forintösszegben kaphatnak támogatást.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy az unió Közös Agrárpolitikájának (KAP) első pillérét jelentő közvetlen támogatás keretében az minősül fiatal mezőgazdasági termelőnek, aki az igénylés első évében 40 évesnél nem idősebb, vagyis 1975-ben vagy azt követően született természetes személy. Emellett egységes területalapú támogatás (SAPS) iránti kérelmet az igénylés évét megelőző 4 éven belül nyújtott be (az idei kérelmet figyelembe véve nem régebben, mint 2011.), vagy tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol egy jogi személy felett, amely jogi személy a támogatást igényli és megfelel az előzőekben foglaltaknak.

Forrás: MTI

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

Programok

Módosították a kedvezményezett települések listáját

A Kormány rendeletében módosította a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló rendeletét és egyben hatályon kívül helyezte a korábbi 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletet, mely társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szólt.

Amennyiben Ön pályázni szeretne, a Tekintse át a listát, mert a 2014-2020 közötti pályázatok esetében a listán szereplő települések nagyobb támogatást fognak kapni. Kedvezményezett települések listája

Forrás: Magyar Közlöny

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

forint_es_euro

Májusban benyújtható a Fiatal gazda, kertészeti gép valamint mikrobuszok és terepjárók beszerzése pályázat

Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére – közölte a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.

Magyarország várhatóan 100 százalékosan felhasználhatja az előző uniós költségvetési ciklusban e területen rendelkezésre álló forrásokat – tette hozzá Kis Miklós Zsolt.

Az államtitkár elmondta: a maradványpénzek felhasználásával egyrészt a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokat kívánják fejleszteni. Erre a célra 15 milliárd forint jut. Másrészt a fiatal gazdák induló támogatását kívánják finanszírozni. Ezt 10 milliárd forintot tesz ki, míg a kertészeti gépek beszerzését szintén 10 milliárd forinttal támogatják – közölte.

Kis Miklós Zsolt hozzátette: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretösszege – Darányi Ignác Program – 2007-2013 között a magyar társfinanszírozással együtt több mint 1500 milliárd forintot tett ki. Eddig több mint 1200 milliárd forintot fizettek ki – mondta.

Részletezve a pályázatokban foglaltakat, elmondta: a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztését tartalmazó jogcímen a települési önkormányzatok, ezek társulásai, nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek, de egyházi jogi személyek is pályázhatnak gépbeszerzésre. Így például mikrobuszok és terepjárók beszerzésére is.

A pályázaton azok a települések vehetnek részt, amelyek lakosságszáma 5 ezer alatti, vagy nem haladja meg a 100 főt négyzetkilométerenként, vagy az 5 ezer lélekszám feletti település esetében a lakosság több mint 2 százaléka tanyás térségben él. A pályázható összeg 15 milliárd forint. Ennek a keretnek a nagyobbik hányada, 10 milliárd forint jut a tanya- és falugondnoki hálózat fejlesztésére, míg 5 milliárd forintra lehet pályázni a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése esetében.

Pályázni május 4-től lehet. Követelmény azonban, hogy a beszerzéseket még az idén meg kell valósítaniuk azoknak, akik nyernek, sőt az év végéig el is kell számolniuk. További információ elérhető itt!

A fiatal gazdák induló támogatását az előző évekhez hasonló feltételekkel hirdetik meg, 10 milliárd forintos kerettel. Fontos – hívta fel a figyelmet az államtitkár –, hogy az unió új költségvetési ciklusában (2014-2020 között) ezek a feltételek már megváltoztak. Azok a fiatal gazdák indulhatnak a mostani pályázaton, akik például korábban nem nyújtottak be és az idén sem nyújtanak be területalapú támogatási kérelmet. További információ elérhető itt!

A kertészeti gépbeszerzés támogatására ugyancsak 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A támogatás mértéke 35 százalékos, de a fiatal gazdák és a kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodók is további 10 százalékos többlettámogatást kapnak. Mind a fiatalgazda-támogatásra, mind a kertészeti gépbeszerzésre május 18-tól lehet pályázni, és itt is fontos kritérium az idei elszámolás – mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy a Darányi Ignác Program forrás lehívása már most is közel van a 100 százalékhoz.

forrás: kormany.hu

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

BIG_0012574579

Május 4-től beadható a járműbeszerzés pályázat!

100%-os támogatási intenzitással igényelhető gépjárművásárlás 2015. május 4-től a közlekedési szolgáltatások fejlesztésére falu- és tanyagondnoki (1. célterület), valamint egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások ellátásához (2. célterület) kapcsolódóan!

Mi támogatott?

Terepjáró személygépjármű, valamint mikro és kisbusz beszerzése!

Beszerezhető járművek kötelező műszaki paramétereinek listája letölthető a következőre kattintva: Műszaki paraméterek

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatás összege:

Terepjáró személygépjármű beszerzése esetében: legfeljebb 5.000.000 Forint.
Mikro és kisbusz beszerzése esetében: kevesebb, mint 8.000.000 Forint.

Hol lehet pályázni?

Település listák alapján az 5000 fő lakosságszámnál kevesebb vagy 100 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező településeken (Budapest agglomerációjához tartozó települések, a városi ranggal rendelkező települések, valamint a kistérségi központok kivételével) megvalósuló fejlesztés támogatható, valamint olyan településen, ahol a település lakosságának több mint 2 százaléka él külterületen, tanyás térségben.

5000 fő lakosságszámnál kevesebb vagy 100 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező települések listája letölthető a következőre kattintva: Település lista 1

Kizárólag külterületen, tanyás térségben (ahol a település lakosságának több mint 2 százaléka él)
megvalósuló fejlesztésekre jogosult települések listája letölthető a következőre kattintva: Település lista 2

Kik pályázhatnak?

- települési önkormányzatok,
- települési nemzetiségi önkormányzatok,
- önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások,
- a beruházás megvalósulási helyszínén székhellyel, telephellyel rendelkező nonprofit szervezetek (egyesületek (például polgárőr egyesületek), alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetek)
- egyházi jogi személyek

A pályázatot szabályozó Miniszterelnökséget vezető miniszter rendeletéből készített dokumentumunk az alábbi linkre kattintva érhető el: Tájékoztató pályázati kivonat

Vállalkozásunk vállalja a pályázat teljes körű elkészítését, elnyert támogatás esetén a támogatási összeg lehívását, fenntartási időszakban a monitoring adatszolgáltatás készítését.

Amennyiben érdeklődik a felhívás iránt vegye fel velünk a kapcsolatot. Tanácsadóink elérhetőségeit megtalálja ide kattintva: elérhetőségek

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

fiatalgazda1

Fiatal gazda pályázat 2015

Előreláthatólag 2015. május elejétől újra pályázható a fiatal gazda pályázat.

A pályázat célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása.

Kik pályázhatnak?

Azon fiatal gazdálkodni vágyó, aki a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be, rendelkezik megfelelő mezőgazdasági végzettséggel és aki a támogatási kérelem benyújtása előtt még nem nyújtott be agrár, vagy agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet vagy pályázatot az MVH-hoz bizonyos kivételek mellett (pl: fiatal gazda pályázat)

A támogatás mértéke:

A támogatás összege, amennyiben a támogatási kérelemben a gazdaságnak a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzemmérete szerinti közleményben meghatározott SFH értékekkel számolva

  • legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, akkor 20 000 eurónak,
  • legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, akkor 30 000 eurónak,
  • legalább 10 EUME nagyságú, akkor 40 000 eurónak

megfelelő forintösszeg, mely szabadon felhasználható egyszeri tőkejuttatás.

Amennyiben pályázni szeretne, keresse tanácsadóinkat! Tanácsadóink elérhetőségeit megtalálja a kapcsolat menüpont alatt.

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

hungary-in-m_20130805155413497

Több százmilliárd forint jut turisztikai fejlesztési programokra

Mintegy 230 milliárd forint uniós támogatás jut turisztikai fejlesztési programokra a 2014-2020-as fejlesztési ciklusban, ugyanakkor a turisztikai vállalkozások külön is pályázhatnak például energetikai fejlesztésekre, kedvezményes hitelre és oktatási programokra.

Ezen belül a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programra (Ginop) 120 milliárd forint, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programra (Top) 100 milliárd forint, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programra (Vekop), valamint a Vidékfejlesztési Operatív Programra szintén 10 milliárd forint jut.

Ginop forrásaira kis- és középvállalkozások (kkv) pályázhatnak, a rendelkezésre álló összegből egyebek mellett tematikus hálózatok (zarándok- és természetjáró utak) építhetők, természeti és kulturális örökséghelyszínek tehetők vonzóbbá, valamint egyik kiemelt terület a gyógyvízkutatás támogatása. A társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus  kialakításáért felelős Top-ban az önkormányzatok a támogatottak, a vidékfejlesztési programban pedig a falusi turizmus szolgáltatói érdekeltek. Az első turisztikai témájú pályázatok nyár elején várhatók.

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

(Forrás: kormany.hu)

k

400 milliós támogatás szociális intézmények fejlesztésére

Négyszázmillió forintos keretösszeggel pályázatot hirdetett a kormány az önkormányzati tulajdonú szociális intézmények fejlesztésére, felújítására mely révén elsősorban az időseket ellátó intézmények infrastruktúráját szeretnék javítani. Pályázni lehet továbbá családok átmeneti otthona, illetve hajléktalanintézmények bővítésére, fejlesztésére is.

Egy önkormányzat, illetve társulás maximum 20 millió forintot nyerhet el, és az elnyerhető összeget differenciálják aszerint, hogy egy adott önkormányzat mennyi adóbevétellel bír. Tehát minél “szegényebb” egy helyhatóság, annál több forrásra számíthat.

A pályázatok benyújtására 2015. április 16-ig van lehetőség.

(Forrás: kormany.hu)

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

BIG_0012574579

Önkormányzatok, polgárőrök, cívil szervezetek figyelem!

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

100%-os támogatási intenzitással igényelhető gépjárművásárlás április közepétől a közlekedési szolgáltatások fejlesztésére falu- és tanyagondnoki, valamint egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások ellátásához kapcsolódóan!

Mi támogatott? Személygépkocsi, terepjáró, mikrobusz beszerzése!

Várhatóan az 5000 fő lakosságszámnál kevesebb vagy 100 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező településeken (Budapest agglomerációjához tartozó települések, a városi ranggal rendelkező települések, valamint a kistérségi központok kivételével) megvalósuló fejlesztés támogatható, valamint olyan településen, ahol a település lakosságának több mint 2 százaléka él külterületen, tanyás térségben.

Kik pályázhatnak?

-  települési önkormányzatok,

-  települési nemzetiségi önkormányzatok,

-  önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások,

-  nonprofit szervezetek (egyesületek, alapítványok, például polgárőr egyesületek)

-  egyházi jogi személyek

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatás összege:

  • Személygépkocsi esetében: max. 3,5 millió Ft.
  • Terepjáró személygépkocsi esetében: max. 5 millió Ft.
  • Mikrobusz esetében: max. 8 millió Ft.

Az Irányító Hatóság közleménye az alábbi linkre kattintva érhető el: IH közlemény buszbeszerzés

Vállalkozásunk vállalja a pályázat teljes körű elkészítését, elnyert támogatás esetén a támogatási összeg lehívását, fenntartási időszakban a monitoring adatszolgáltatás készítését.

Amennyiben érdeklődik a felhívás iránt keresse cégünk pályázatíró – vezető tanácsadóját az alábbi elérhetőségeken:

  • Név: Papp Viktor
  • Mobil: +36 (20) 365-3385
  • e-mail: info@psprodukt.hu
2532

Újabb tanyabuszok a vidéki térségek szolgálatában

Hamarosan újra pályázatot hirdet a kormány a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére. A pályázaton elnyerhető támogatás jelentősen segíti helyi közlekedés feltételeinek javítását – jelentette be Viski József agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár a tanyák fejlődési lehetőségeit elemző szakmai műhelykonferencián.

A pályázatok – tervezett áprilisi – meghirdetésével a települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, non-profit szervezetek és egyházak önerő nélkül is lehetőséget kapnak a közösségi kistérségi szolgáltatás ellátásához szükséges gépjárművek beszerzésére.

A tervezés alatt álló új Vidékfejlesztési Programban is számos egyéb lehetőség áll a vidéki térségek felzárkózásának elősegítésére. Turisztikai, kézműves vagy bármely más specifikus helyi szolgáltatás támogatására várhatóan átalányköltséget számolhatnak majd el a pályázók.

Kiemelten érvényesül a jövőben az élelmiszertermelő mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a mezőgazdasági termelők munkahelyteremtő támogatása, versenyképességük növelése, innovációs fejlesztéseik ösztönzése. A LEADER a helyben benyújtott pályázatokról való döntéseket helyi szintre helyezi, ezáltal pályázati kiírásai útján támogatja a helyben felmerülő fejlesztési igények helyben való megvalósítását.

A 2014-2020-as program az előzőnél nagyobb hangsúlyt fektet a Helyi Fejlesztési Stratégiák minőségére, amelyek az előttünk álló időszakban a helyi gazdaság megerősítése mellett a kedvezőtlen társadalmi folyamatok enyhítését, a fenntartható gazdálkodást és az ökofalvak turisztikai fejlesztését támogatják. A 2014-2020-as programozási ciklus egységesített pályázati rendszerérében – így a LEADER-programban is – lényegesen egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb lesz, a pályázóknak sokkal kevesebb adminisztrációs teherrel kell szembenézniük.

Agrár-vidékfejlesztési célokra 2020-ig mintegy 1250 milliárd forint áll rendelkezésre. A kormány legfontosabb célja vidéki munkahelyek teremtése és a kézimunkaerő-igényes ágazatok koncentrált támogatása. Előreláthatólag Brüsszel májusban fogadhatja el a hazai programot.

Amennyiben pályázni szeretne keresse tanácsadóinkat! Elérhetőségeinket megtalálja a kapcsolat menüpont alatt.

forrás: kormany.hu