Programok

Módosították a kedvezményezett települések listáját

A Kormány rendeletében módosította a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló rendeletét és egyben hatályon kívül helyezte a korábbi 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletet, mely társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szólt.

Amennyiben Ön pályázni szeretne, a Tekintse át a listát, mert a 2014-2020 közötti pályázatok esetében a listán szereplő települések nagyobb támogatást fognak kapni. Kedvezményezett települések listája

Forrás: Magyar Közlöny

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

forint_es_euro

Májusban benyújtható a Fiatal gazda, kertészeti gép valamint mikrobuszok és terepjárók beszerzése pályázat

Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére – közölte a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.

Magyarország várhatóan 100 százalékosan felhasználhatja az előző uniós költségvetési ciklusban e területen rendelkezésre álló forrásokat – tette hozzá Kis Miklós Zsolt.

Az államtitkár elmondta: a maradványpénzek felhasználásával egyrészt a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokat kívánják fejleszteni. Erre a célra 15 milliárd forint jut. Másrészt a fiatal gazdák induló támogatását kívánják finanszírozni. Ezt 10 milliárd forintot tesz ki, míg a kertészeti gépek beszerzését szintén 10 milliárd forinttal támogatják – közölte.

Kis Miklós Zsolt hozzátette: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretösszege – Darányi Ignác Program – 2007-2013 között a magyar társfinanszírozással együtt több mint 1500 milliárd forintot tett ki. Eddig több mint 1200 milliárd forintot fizettek ki – mondta.

Részletezve a pályázatokban foglaltakat, elmondta: a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztését tartalmazó jogcímen a települési önkormányzatok, ezek társulásai, nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek, de egyházi jogi személyek is pályázhatnak gépbeszerzésre. Így például mikrobuszok és terepjárók beszerzésére is.

A pályázaton azok a települések vehetnek részt, amelyek lakosságszáma 5 ezer alatti, vagy nem haladja meg a 100 főt négyzetkilométerenként, vagy az 5 ezer lélekszám feletti település esetében a lakosság több mint 2 százaléka tanyás térségben él. A pályázható összeg 15 milliárd forint. Ennek a keretnek a nagyobbik hányada, 10 milliárd forint jut a tanya- és falugondnoki hálózat fejlesztésére, míg 5 milliárd forintra lehet pályázni a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése esetében.

Pályázni május 4-től lehet. Követelmény azonban, hogy a beszerzéseket még az idén meg kell valósítaniuk azoknak, akik nyernek, sőt az év végéig el is kell számolniuk. További információ elérhető itt!

A fiatal gazdák induló támogatását az előző évekhez hasonló feltételekkel hirdetik meg, 10 milliárd forintos kerettel. Fontos – hívta fel a figyelmet az államtitkár –, hogy az unió új költségvetési ciklusában (2014-2020 között) ezek a feltételek már megváltoztak. Azok a fiatal gazdák indulhatnak a mostani pályázaton, akik például korábban nem nyújtottak be és az idén sem nyújtanak be területalapú támogatási kérelmet. További információ elérhető itt!

A kertészeti gépbeszerzés támogatására ugyancsak 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A támogatás mértéke 35 százalékos, de a fiatal gazdák és a kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodók is további 10 százalékos többlettámogatást kapnak. Mind a fiatalgazda-támogatásra, mind a kertészeti gépbeszerzésre május 18-tól lehet pályázni, és itt is fontos kritérium az idei elszámolás – mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy a Darányi Ignác Program forrás lehívása már most is közel van a 100 százalékhoz.

forrás: kormany.hu

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

BIG_0012574579

Május 4-től beadható a járműbeszerzés pályázat!

100%-os támogatási intenzitással igényelhető gépjárművásárlás 2015. május 4-től a közlekedési szolgáltatások fejlesztésére falu- és tanyagondnoki (1. célterület), valamint egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások ellátásához (2. célterület) kapcsolódóan!

Mi támogatott?

Terepjáró személygépjármű, valamint mikro és kisbusz beszerzése!

Beszerezhető járművek kötelező műszaki paramétereinek listája letölthető a következőre kattintva: Műszaki paraméterek

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatás összege:

Terepjáró személygépjármű beszerzése esetében: legfeljebb 5.000.000 Forint.
Mikro és kisbusz beszerzése esetében: kevesebb, mint 8.000.000 Forint.

Hol lehet pályázni?

Település listák alapján az 5000 fő lakosságszámnál kevesebb vagy 100 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező településeken (Budapest agglomerációjához tartozó települések, a városi ranggal rendelkező települések, valamint a kistérségi központok kivételével) megvalósuló fejlesztés támogatható, valamint olyan településen, ahol a település lakosságának több mint 2 százaléka él külterületen, tanyás térségben.

5000 fő lakosságszámnál kevesebb vagy 100 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező települések listája letölthető a következőre kattintva: Település lista 1

Kizárólag külterületen, tanyás térségben (ahol a település lakosságának több mint 2 százaléka él)
megvalósuló fejlesztésekre jogosult települések listája letölthető a következőre kattintva: Település lista 2

Kik pályázhatnak?

- települési önkormányzatok,
- települési nemzetiségi önkormányzatok,
- önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások,
- a beruházás megvalósulási helyszínén székhellyel, telephellyel rendelkező nonprofit szervezetek (egyesületek (például polgárőr egyesületek), alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetek)
- egyházi jogi személyek

A pályázatot szabályozó Miniszterelnökséget vezető miniszter rendeletéből készített dokumentumunk az alábbi linkre kattintva érhető el: Tájékoztató pályázati kivonat

Vállalkozásunk vállalja a pályázat teljes körű elkészítését, elnyert támogatás esetén a támogatási összeg lehívását, fenntartási időszakban a monitoring adatszolgáltatás készítését.

Amennyiben érdeklődik a felhívás iránt vegye fel velünk a kapcsolatot. Tanácsadóink elérhetőségeit megtalálja ide kattintva: elérhetőségek

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

fiatalgazda1

Fiatal gazda pályázat 2015

Előreláthatólag 2015. május elejétől újra pályázható a fiatal gazda pályázat.

A pályázat célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása.

Kik pályázhatnak?

Azon fiatal gazdálkodni vágyó, aki a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be, rendelkezik megfelelő mezőgazdasági végzettséggel és aki a támogatási kérelem benyújtása előtt még nem nyújtott be agrár, vagy agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet vagy pályázatot az MVH-hoz bizonyos kivételek mellett (pl: fiatal gazda pályázat)

A támogatás mértéke:

A támogatás összege, amennyiben a támogatási kérelemben a gazdaságnak a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzemmérete szerinti közleményben meghatározott SFH értékekkel számolva

  • legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, akkor 20 000 eurónak,
  • legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, akkor 30 000 eurónak,
  • legalább 10 EUME nagyságú, akkor 40 000 eurónak

megfelelő forintösszeg, mely szabadon felhasználható egyszeri tőkejuttatás.

Amennyiben pályázni szeretne, keresse tanácsadóinkat! Tanácsadóink elérhetőségeit megtalálja a kapcsolat menüpont alatt.

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

hungary-in-m_20130805155413497

Több százmilliárd forint jut turisztikai fejlesztési programokra

Mintegy 230 milliárd forint uniós támogatás jut turisztikai fejlesztési programokra a 2014-2020-as fejlesztési ciklusban, ugyanakkor a turisztikai vállalkozások külön is pályázhatnak például energetikai fejlesztésekre, kedvezményes hitelre és oktatási programokra.

Ezen belül a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programra (Ginop) 120 milliárd forint, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programra (Top) 100 milliárd forint, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programra (Vekop), valamint a Vidékfejlesztési Operatív Programra szintén 10 milliárd forint jut.

Ginop forrásaira kis- és középvállalkozások (kkv) pályázhatnak, a rendelkezésre álló összegből egyebek mellett tematikus hálózatok (zarándok- és természetjáró utak) építhetők, természeti és kulturális örökséghelyszínek tehetők vonzóbbá, valamint egyik kiemelt terület a gyógyvízkutatás támogatása. A társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus  kialakításáért felelős Top-ban az önkormányzatok a támogatottak, a vidékfejlesztési programban pedig a falusi turizmus szolgáltatói érdekeltek. Az első turisztikai témájú pályázatok nyár elején várhatók.

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

(Forrás: kormany.hu)

k

400 milliós támogatás szociális intézmények fejlesztésére

Négyszázmillió forintos keretösszeggel pályázatot hirdetett a kormány az önkormányzati tulajdonú szociális intézmények fejlesztésére, felújítására mely révén elsősorban az időseket ellátó intézmények infrastruktúráját szeretnék javítani. Pályázni lehet továbbá családok átmeneti otthona, illetve hajléktalanintézmények bővítésére, fejlesztésére is.

Egy önkormányzat, illetve társulás maximum 20 millió forintot nyerhet el, és az elnyerhető összeget differenciálják aszerint, hogy egy adott önkormányzat mennyi adóbevétellel bír. Tehát minél “szegényebb” egy helyhatóság, annál több forrásra számíthat.

A pályázatok benyújtására 2015. április 16-ig van lehetőség.

(Forrás: kormany.hu)

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

BIG_0012574579

Önkormányzatok, polgárőrök, cívil szervezetek figyelem!

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

100%-os támogatási intenzitással igényelhető gépjárművásárlás április közepétől a közlekedési szolgáltatások fejlesztésére falu- és tanyagondnoki, valamint egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások ellátásához kapcsolódóan!

Mi támogatott? Személygépkocsi, terepjáró, mikrobusz beszerzése!

Várhatóan az 5000 fő lakosságszámnál kevesebb vagy 100 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező településeken (Budapest agglomerációjához tartozó települések, a városi ranggal rendelkező települések, valamint a kistérségi központok kivételével) megvalósuló fejlesztés támogatható, valamint olyan településen, ahol a település lakosságának több mint 2 százaléka él külterületen, tanyás térségben.

Kik pályázhatnak?

-  települési önkormányzatok,

-  települési nemzetiségi önkormányzatok,

-  önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások,

-  nonprofit szervezetek (egyesületek, alapítványok, például polgárőr egyesületek)

-  egyházi jogi személyek

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatás összege:

  • Személygépkocsi esetében: max. 3,5 millió Ft.
  • Terepjáró személygépkocsi esetében: max. 5 millió Ft.
  • Mikrobusz esetében: max. 8 millió Ft.

Az Irányító Hatóság közleménye az alábbi linkre kattintva érhető el: IH közlemény buszbeszerzés

Vállalkozásunk vállalja a pályázat teljes körű elkészítését, elnyert támogatás esetén a támogatási összeg lehívását, fenntartási időszakban a monitoring adatszolgáltatás készítését.

Amennyiben érdeklődik a felhívás iránt keresse cégünk pályázatíró – vezető tanácsadóját az alábbi elérhetőségeken:

  • Név: Papp Viktor
  • Mobil: +36 (20) 365-3385
  • e-mail: info@psprodukt.hu
2532

Újabb tanyabuszok a vidéki térségek szolgálatában

Hamarosan újra pályázatot hirdet a kormány a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére. A pályázaton elnyerhető támogatás jelentősen segíti helyi közlekedés feltételeinek javítását – jelentette be Viski József agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár a tanyák fejlődési lehetőségeit elemző szakmai műhelykonferencián.

A pályázatok – tervezett áprilisi – meghirdetésével a települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, non-profit szervezetek és egyházak önerő nélkül is lehetőséget kapnak a közösségi kistérségi szolgáltatás ellátásához szükséges gépjárművek beszerzésére.

A tervezés alatt álló új Vidékfejlesztési Programban is számos egyéb lehetőség áll a vidéki térségek felzárkózásának elősegítésére. Turisztikai, kézműves vagy bármely más specifikus helyi szolgáltatás támogatására várhatóan átalányköltséget számolhatnak majd el a pályázók.

Kiemelten érvényesül a jövőben az élelmiszertermelő mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a mezőgazdasági termelők munkahelyteremtő támogatása, versenyképességük növelése, innovációs fejlesztéseik ösztönzése. A LEADER a helyben benyújtott pályázatokról való döntéseket helyi szintre helyezi, ezáltal pályázati kiírásai útján támogatja a helyben felmerülő fejlesztési igények helyben való megvalósítását.

A 2014-2020-as program az előzőnél nagyobb hangsúlyt fektet a Helyi Fejlesztési Stratégiák minőségére, amelyek az előttünk álló időszakban a helyi gazdaság megerősítése mellett a kedvezőtlen társadalmi folyamatok enyhítését, a fenntartható gazdálkodást és az ökofalvak turisztikai fejlesztését támogatják. A 2014-2020-as programozási ciklus egységesített pályázati rendszerérében – így a LEADER-programban is – lényegesen egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb lesz, a pályázóknak sokkal kevesebb adminisztrációs teherrel kell szembenézniük.

Agrár-vidékfejlesztési célokra 2020-ig mintegy 1250 milliárd forint áll rendelkezésre. A kormány legfontosabb célja vidéki munkahelyek teremtése és a kézimunkaerő-igényes ágazatok koncentrált támogatása. Előreláthatólag Brüsszel májusban fogadhatja el a hazai programot.

Amennyiben pályázni szeretne keresse tanácsadóinkat! Elérhetőségeinket megtalálja a kapcsolat menüpont alatt.

forrás: kormany.hu

fiatalgazda1

EMVA Fiatal mezőgazdasági termelők indulásához nyújtott támogatási rendelet módosulása

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal tájékoztatja az érintett ügyfeleit, hogy az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatás részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet (továbbiakban rendelet) módosult az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel.

A rendelet 1. § 10. pontja rendelkezik a működtetési időszak fogalmáról.

„10. működtetési időszak:
a) e rendelet szerinti támogatási kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő év január 1-jétől számított ötödik naptári év végéig terjedő időszak, vagy

b) ha a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat 2015. január és február hónapokban emelkedik jogerőre, és az ügyfél legkésőbb 2015. március 15-ig nyilatkozik, hogy az e rendeletben foglalt kötelezettségeket vállalja a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedése évének január 1-jétől, akkor a működtetési időszak első napja a támogatási határozat jogerőssé válása évének január 1-je és a működtetési időszak az e naptól számított ötéves időtartam;”

A rendelet módosítás értelmében azok az ügyfelek, akiknek a támogatási kérelmet jóváhagyó határozata 2015. január vagy február hónapban emelkedett jogerőre, és vállalják, hogy a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedése évének január 1-jétől teljesítik a rendeletben foglalt kötelezettségeket, nyilatkozatot kell benyújtaniuk. Ebben az esetben a működtetési időszak első napja a 2015. január 1. lesz és a működtetési időszak az e naptól számított ötéves időtartam.

Az ügyfeleknek legkésőbb 2015. március 15-ig kell a nyilatkozat eredeti példányát postai úton elküldeni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal lakhely/székhely szerint illetékes megyei kirendeltségére.
A nyilatkozatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
• ügyfél neve
• ügyfél ügyfél-azonosítója
• támogatási kérelemnek helyt adó határozat irat azonosítója
• nyilatkozat szövege: „Vállalom, hogy a 34/2014. (IV.4.) VM rendelet 1. § 10. pont b) alpontja alapján a működtetési időszak kezdete 2015. január 1.”
• ügyfél eredeti aláírása
• nyilatkozat kiállításának dátuma

Abban az esetben, ha az ügyfél nem tesz nyilatkozatot legkésőbb 2015. március 15-ig, akkor a működtetési időszak 2016. január 1-től indul.

forrás: mvh.gov.hu