leader_nagy

LEADER Források 2014-2020

Az Irányító Hatóság az 5/2014. (II. 6.) IH Közlemény alapján előzetes jóváhagyásban részesült egyesületek részére tájékoztató jelleggel közzé teszi a 2014-2020 közötti EMVA társfinanszírozással megvalósuló Vidékfejlesztési Program 6. prioritásán belül rendelkezésre álló Helyi Fejlesztési Stratégia tervezését megalapozó indikatív keretösszegeket.

A megállapított keretösszeg tartalmazza a Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítására vonatkozó fejlesztési forrásokat (19.2 alintézkedés), valamint a működési és animációs költségekre (19.4 alintézkedés) biztosított forrásokat. A Vidékfejlesztési Program alapján ezen keretösszeg 15%-a fordítható működési és animációs költségekre a 2014-2020 közötti programozási időszakban.

A megállapított keretösszegek nem tartalmazzák a Vidékfejlesztési Programban foglalt LEADER előkészítő támogatást (19.1 alintézkedés) és az együttműködési tevékenységekre (19.3 alintézkedés) biztosított forrást.

Az indikatív keretösszegeket a vonatkozó IH közlemény tartalmazza!

Az IH közlemény elérhető itt: IHk_2015_022_(V_18)_IHkozlemeny

 Az IH közlemény tájékoztató jellegű. A végleges keretösszegeket a Vidékfejlesztési Program Európai Bizottság általi elfogadását követően teszi közzé az Irányító Hatóság.

 Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

forrás: umvp.kormany.hu

kertészet

Kertészek figyelem! Május 18-tól nyújthatóak be a kertészeti gép támogatások

A rendelet szerint támogatási kérelmeket 2015. május 18. 8.00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. június 1-jén 18.00 óráig lehet benyújtani.

Ki pályázhat?

Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő

  • aki mezőgazdasági termelő tevékenységet végez 01.1, 01.2., 01.3 vagy 01.5 TEÁOR kóddal és
  • akinek kertészeti üzemmérete meghaladja-e a 4 EUME üzemméretet 2014-ben vagy 2015-ben

Kertészeti tevékenységhez kapcsolódó  SFH kódok 2014 évre vonatkozóan  az alábbi linkre kattintva érhető el: Kertészeti tevékenységek lehatárolása 2014

Kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok 2015 az alábbi linkre kattintva érhető el: Kertészeti tevékenységek lehatárolása 2015

Induló vállalkozás is pályázhat kis értékű gépbeszerzésen, amennyiben vállalja 2015. október 5-ig 4 EUME kertészeti üzemméret kialakítását.

A támogatás forrása 10 milliárd forint azzal, hogy:

  • a jóváhagyott támogatási igény függvényében a mindenkori keretösszeg legalább 50%-a kisértékű gépbeszerzésekre fordítandó, és
  • amennyiben a kisértékű beruházásokra benyújtott kérelmek alapján a támogatási igény nem éri el a keretösszeg 50%-át, úgy a fennmaradó forrás a nagyértékű beruházások támogatására felhasználható, vagy
  • amennyiben a nagyértékű beruházásokra benyújtott kérelmek alapján a támogatási igény nem éri el a keretösszeg 50%-át, úgy a fennmaradó forrás a kisértékű beruházások támogatására felhasználható.

Támogatás mértéke, elszámolható kiadások:

Kisértékű gépbeszerzés az a beruházás, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 35 000 000 forint

Nagyértékű gépbeszerzés az a kisértékű gépbeszerzésnek nem minősülő beruházás, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 140 000 000 forint

A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás

  • 35%-a,
  • 45%-a, ha az ügyfél lakóhelye vagy székhelye hátrányos helyzetű településen van,
  • 45%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő.

Milyen gépekre lehet pályázni?

Támogatás vető igénybe

  • a rendelet mellékletben szereplő kódok valamelyike alapján azonosítható gépcsoportokhoz tartozó, valamint 5/2015. (I. 30.) IH közlemény 3. mellékletében megtalálható, vagy
  • a rendelet mellékletében szereplő kódok valamelyike alapján azonosítható gépcsoportokhoz tartozó, de a gépkatalógusban nem szereplő meghatározott előírásoknak megfelelő

új kertészeti gépek beszerzésére vehető igénybe.

A gépek közül kizárólag azon kertészeti traktorok támogathatók, amelyeknek motorteljesítménye legfeljebb 75 kW.

A műveletet, vagyis a gépbeszerzést legkésőbb 2015. szeptember 21-ig kell megvalósítani. Az ügyfél legkésőbb 2015. október 5-ig köteles a kifizetési kérelmet benyújtani!

Támogatható gépcsoportok listájából készített dokumentumunk az alábbi linkre kattintva érhető el: Támogatható gépcsoportok

Támogatható kertészeti gépkatalógus készített dokumentumunk az alábbi linkre kattintva érhető el: Támogatható kertészeti gépkatalógus

A pályázatot szabályozó Miniszterelnökséget vezető miniszter rendeletéből készített dokumentumunk az alábbi linkre kattintva érhető el: Kertészeti Gép Kivonatvonat

Vállalkozásunk vállalja a pályázat teljes körű elkészítését, elnyert támogatás esetén a támogatási összeg lehívását, fenntartási időszakban a monitoring adatszolgáltatás készítését.

Amennyiben érdeklődik a felhívás iránt vegye fel velünk a kapcsolatot. Tanácsadóink elérhetőségeit megtalálja ide kattintva: elérhetőségek

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

p19j15s4k21k3rlhk5q5sv7cjb1

30-40 ezer forint állami támogatással cserélhetjük majd le a mosógépet

Mintegy 20 ezer háztartás cserélheti le a mosógépet az Otthon melege energiahatékonysági program következő elemében – mondta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára hétfőn az Országgyűlésben egy azonnali kérdésre válaszolva.

Szabó Zsolt közölte, még az első félévben szeretnék kiírni a mosógépcsere-programot, a nyertesek 30-40 ezer forintot kaphatnak energiahatékony mosógép vásárlására. Az államtitkár felidézte, hogy az Otthon melege programot azért hirdették meg, hogy a legkevésbé energiahatékony ingatlanok felújításában segíteni tudják a lakosságot. Elmondta, hogy a 2014-2020-as uniós költségvetés keretében további programok lesznek, ezek értéke 240 milliárd forint lesz, és ezek keretében a magyarországi ingatlanállomány ötven százaléka megújulhat.

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

magyar és uniós zászló 3

Kiszámíthatóbb és egyszerűbb lesz EU-s forrásokra pályázni

A kormány olyan pályázati rendszert hoz létre, mely kiszámíthatóbb és egyszerűbb lesz a korábbinál – jelentette ki a fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár a 2014-2020-as uniós ciklusban elérhető fejlesztési támogatásokról és lehetőségekről tartott előadásán.

„Az új rendszer nem a vállalkozások csuklóztatására épül” – mondta Csepreghy Nándor, majd hozzátette; korábban egy GINOP pályázathoz 600 adatmezőt kellett kitölteni, ma már csak mintegy háromszázat, mert a nyilvános adatokat az állami adatbázisok nyerik ki. 2015 végére száz tételre csökkentik egy klasszikus pályázat adatmennyiségét, azok is leginkább a projekt céljára vonatkoznak.

A politikus megemlítette, hogy a kormány minden évben elfogad egy tervet, mely hónapra pontosan megadja, hogy milyen fejlesztési programok jelennek meg, így a vállalkozások kiszámítható módon készülhetnek a pályázatokra.

A helyettes államtitkár szólt arról, hogy megszüntetik a papír alapú ügyintézést és a pályázókat is elektronikus úton értesítik az ügyükben született döntésekről, valamint a nullás NAV igazolással rendelkező és köztartozásmentes, lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások biztosítéknyújtási kötelezettségét eltörlik.

A pályázatok elbírálásában 300 millió forintos beruházási értékig bevezetik az egyszerűsített eljárásrendet, aki a feltételeknek megfelel annak a források rendelkezésre állásáig automatikusan osztják ki a támogatást. Ha a vállalt feltételek bármelyikét nem teljesíti, azonnal vissza is követelik a kifizetett összeget.

Azoknál a beruházásoknál, ahol az állam a kiíró és az állam a felhasználó, mint például az egészségügyben, ott nem pályázati úton, hanem normatív alapon helyezik ki a forrásokat.

Csepreghy Nándor elmondta, hogy változik a pályázatok elszámolási logikája. Amíg egy felhasználónak a támogatás 90 százalékát nem fizették ki, addig nem kell önerőt befizetnie. A felhasznált összegből megvalósult beruházás fedezetet jelenthet egy olyan hitelhez, mely az önrészt finanszírozza.

A helyettes államtitkár kijelentette: az előző hét évhez képest el kell választani egymástól a technológiai fejlesztést, a vállalkozások versenyképességének növelését és a foglalkoztatási célokat. Ha egy vállalkozás technológiai fejlesztésre kap támogatást, akkor a létszám megtartását várják el a pályázótól.

A kormány 2020-ra ötmillióra szeretné növelni a foglalkoztatottak számát, ezt elősegítheti a kisbirtok rendszer támogatása és a helyi turizmus fejlesztése – tette hozzá Csepreghy Nándor.

forrás: MTI

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

BIG_0012574579

Figyelem! Mai naptól lehet pályázni tanyabuszok beszerzésére!

2015. május 6-án hatályba lépett az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendeletet módosító 26 /2015. (V. 6.) MvM rendelet, mely a Magyar Közlöny alábbi számában olvasható: http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/9ed20fd938af4f2ceeb15917ecca08e374d630e0/megtekintes

A jogszabály alapján 15 milliárd forintnyi összegre lehet pályázni terepjárók, valamint mikro- és kisbuszok beszerzésére.

A 2007-2013-as uniós költségvetési ciklus még fel nem használt keretéből a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztését kívánja a kormány segíteni. Azokon a településeken, ahol az alapvető közlekedési infrastruktúra fejletlen és a területi elszigeteltség valamint a társadalmi-gazdasági leszakadás veszélye fenyeget, az életminőség javítása érdekében közösségi gépjárművek beszerzésére nyílik lehetőség.

A vissza nem térítendő támogatásra települési önkormányzatok, ezek társulásai, nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházi jogi személyek pályázhatnak.

A kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) kell benyújtani 2015. május 7-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 18-án 18 óráig.

A támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege a rendelet mellékletében közzétett részletes műszaki leírásnak megfelelő gépjármű-kategóriák esetében:

a) terepjáró személygépjármű esetében legfeljebb 5 000 000 forint;

b) mikrobusz I. és kisbusz esetében kevesebb, mint 8 000 000 forint;

c) mikrobusz II. esetében legfeljebb 10 000 000 forint.

A támogatási kérelmeket kizárólag ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton lehet benyújtani. A kérelmek benyújtását követően módosításra, illetve hiánypótlásra nincs lehetőség.

forrás: mvh.gov.hu

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

BIG_0012574579

Figyelem változik a tanyabusz benyújtási időszak!

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának megjelent közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes fejlesztéséről szóló rendelet további módosításokról tájékoztat.

A közlemény alapján a támogatási kérelmeket 2015. május 7-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 18-án 18:00 óráig lehet benyújtani!

További információk megtalálhatóak a megjelent IH közleményben.

Az IH közlemény letölthető innen!

forrás: www.umvp.kormany.hu

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

 

BIG_0012574579

Módosulni fog a járműbeszerzés pályázat a megjelent IH közlemény alapján!

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának tegnapi napon megjelent közleménye szerint az alábbiakban fog módosulni az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet.

A módosítások a rendelet alábbi részeit érintik és vastagon kiemelésre kerültek:

Azon települések esetében, amelyek a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján meghatározott átmenetileg kedvezményezett települések köréhez tartoznak,a Rendelet 4. mellékletének pontozási táblája szerint a „Kedvezményezett járás” kategória pontszáma kerül figyelembe vételre.

Amennyiben az 1-es vagy 2-es célterület esetében az ügyfél több ellátási körzet működtetéséről gondoskodik, akkor azon ellátási körzet fejlesztésére vehet igénybe támogatást, amely ellátási körzetben ellátott szolgáltatásainak fejlesztésére a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján nem kapott támogatást.

 2015. október 16-ig a támogatott műveletet meg kell valósítani, valamint legkésőbb 2015. október 30-ig az utolsó kifizetési kérelmet be kell nyújtani.

 A Rendelet 3. számú mellékletében található műszaki paraméterek várhatóan az alábbiak szerint módosulnak:

Mikrobuszok (M1) esetében:

o   Teljesítmény: nagyobb, vagy egyenlő,mint 80 kW

o   Gyárilag vagy forgalmazó által beépített LED nappali menetfény

o   Oldallégzsák elől, legalább a vezető oldalán

o   Kerekesszék rögzítési lehetőség (opcionálisan választható)

o   Oldalsó fellépő (opcionálisan választható)

Kisbuszok (M2) esetében:

o   Teljesítmény: nagyobb, vagy egyenlő,mint 100 kW

A megjelent IH közleményt letölthető innen!

forrás: www.umvp.kormany.hu

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

fiatalgazda1

Kiemelt figyelmet kapnak a fiatal gazdák 2020-ig

Magyarország új, 2014-2020. közötti uniós költségvetési időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programjában (VP) kiemelt figyelmet kapnak a fiatal gazdálkodók, ami abban mutatkozik meg, hogy a VP-ben külön alprogramként szerepel a fiatal gazdák támogatása – mondta a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára az MTI-nek.

Az alprogram mellett a fiatal gazdák külön keretből részesülnek majd a beruházási támogatások esetében is. Így összességében mintegy 75 milliárd forint forrásösszeggel járul hozzá a kormány az ifjú gazdálkodók versenyképességének erősítéséhez.

Kis Miklós Zsolt emlékeztetett: a fiatal gazdák induló támogatása az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) legnépszerűbb pályázati jogcíme volt az elmúlt években. Ezért is született az a döntés, hogy a 18-40 év közötti mezőgazdasági tevékenységbe kezdő fiataloknak még a régi feltételekkel, a 2007-2013. közötti EU-s költségvetés Magyarország számára rendelkezésre álló maradvány pénzeiből 10 milliárd forintos keretösszeggel támogatást írnak ki május 18. – június 1. között, ezzel is segítve a fiatal gazdálkodók pályakezdését.

Az elmúlt évek során a fiatal gazdák induló támogatását az eredetileg tervezett támogatás több mint nyolcszorosára sikerült növelnie a kormányzatnak. A 2007-ben, az akkori szocialista kormányzat eredetileg tervezett 8,25 milliárd forintnyi keretösszege helyett – a hamarosan megnyíló támogatási körrel együtt – mintegy 70 milliárd forintot fordított fiatal gazdálkodók támogatására. Az új, 2014-2020 közötti uniós költségvetési időszakra szóló vidékfejlesztési programban ugyanakkor továbbra is megmarad a lehetőség a 40 év alatti gazdálkodók induló támogatására, viszont már a megváltozott feltételekhez igazodva.

Az államtitkár elmondta: az uniós egyeztetések lezárását követően a VP a fiatal gazdálkodók támogatását már kifejezetten csak egy minimális termelési potenciál megléte esetén tudja biztosítani. Ezért is tartotta kívánatosnak a kormány, hogy még az ÚMVP alapján támogatható jogcím a teljesen kezdőkre vonatkozzon. A VP esetében a minimális termelési potenciálnak 6-25 ezer euró standard termelési érték (STÉ) közé kell esnie. Felhívta a figyelmet arra is, hogy azok a fiatal gazdálkodók, akik az ÚMVP forrásaiból finanszírozott módon, a régi feltételekkel szeretnének pályázni, az idén nem igényelhetnek területalapú támogatást.

Jelezte: az egyik legjelentősebb változás a 2014-2020. közötti időszakban, hogy amíg korábban az agrár-vidékfejlesztési támogatást igénylők ki voltak zárva a támogatásra jogosultak köréből, addig ez az új feltételekkel pályázókra nem fog vonatkozni. Ők már az idén is igényelhetnek területalapú támogatást. Ugyanakkor a fiatal gazda támogatásra pályázni szándékozók területalapú igénylése nem lehet több 25 ezer STÉ-t jelentő területnagyságnál. Ennek ellenőrzése az agrárkamara honlapján elérhető STÉ-kalkulátor segítségével történhet.

Emellett, aki korábban már nyújtott be agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet, az csak abban az esetben zárja ki a jogosultak köréből a pályázót, ha a benyújtást vállalkozói jogviszonyban tette meg. Vagyis, ha őstermelőként – ami az unióban természetes személyt jelent – nyújtotta be a kérelmet, akkor jogosult a támogatásra pályázni. Az új időszakban a jogosultságban további pozitív változás, hogy a 41. életév betöltése jelenti az életkori feltétel korlátját.

Az új feltételekkel induló fiatal gazdák a korábbihoz hasonlóan 40 ezer eurónak – mintegy 12 millió forintnak – megfelelő forintösszegben kaphatnak támogatást.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy az unió Közös Agrárpolitikájának (KAP) első pillérét jelentő közvetlen támogatás keretében az minősül fiatal mezőgazdasági termelőnek, aki az igénylés első évében 40 évesnél nem idősebb, vagyis 1975-ben vagy azt követően született természetes személy. Emellett egységes területalapú támogatás (SAPS) iránti kérelmet az igénylés évét megelőző 4 éven belül nyújtott be (az idei kérelmet figyelembe véve nem régebben, mint 2011.), vagy tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol egy jogi személy felett, amely jogi személy a támogatást igényli és megfelel az előzőekben foglaltaknak.

Forrás: MTI

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

Programok

Módosították a kedvezményezett települések listáját

A Kormány rendeletében módosította a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló rendeletét és egyben hatályon kívül helyezte a korábbi 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletet, mely társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szólt.

Amennyiben Ön pályázni szeretne, a Tekintse át a listát, mert a 2014-2020 közötti pályázatok esetében a listán szereplő települések nagyobb támogatást fognak kapni. Kedvezményezett települések listája

Forrás: Magyar Közlöny

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

forint_es_euro

Májusban benyújtható a Fiatal gazda, kertészeti gép valamint mikrobuszok és terepjárók beszerzése pályázat

Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére – közölte a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.

Magyarország várhatóan 100 százalékosan felhasználhatja az előző uniós költségvetési ciklusban e területen rendelkezésre álló forrásokat – tette hozzá Kis Miklós Zsolt.

Az államtitkár elmondta: a maradványpénzek felhasználásával egyrészt a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokat kívánják fejleszteni. Erre a célra 15 milliárd forint jut. Másrészt a fiatal gazdák induló támogatását kívánják finanszírozni. Ezt 10 milliárd forintot tesz ki, míg a kertészeti gépek beszerzését szintén 10 milliárd forinttal támogatják – közölte.

Kis Miklós Zsolt hozzátette: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretösszege – Darányi Ignác Program – 2007-2013 között a magyar társfinanszírozással együtt több mint 1500 milliárd forintot tett ki. Eddig több mint 1200 milliárd forintot fizettek ki – mondta.

Részletezve a pályázatokban foglaltakat, elmondta: a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztését tartalmazó jogcímen a települési önkormányzatok, ezek társulásai, nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek, de egyházi jogi személyek is pályázhatnak gépbeszerzésre. Így például mikrobuszok és terepjárók beszerzésére is.

A pályázaton azok a települések vehetnek részt, amelyek lakosságszáma 5 ezer alatti, vagy nem haladja meg a 100 főt négyzetkilométerenként, vagy az 5 ezer lélekszám feletti település esetében a lakosság több mint 2 százaléka tanyás térségben él. A pályázható összeg 15 milliárd forint. Ennek a keretnek a nagyobbik hányada, 10 milliárd forint jut a tanya- és falugondnoki hálózat fejlesztésére, míg 5 milliárd forintra lehet pályázni a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése esetében.

Pályázni május 4-től lehet. Követelmény azonban, hogy a beszerzéseket még az idén meg kell valósítaniuk azoknak, akik nyernek, sőt az év végéig el is kell számolniuk. További információ elérhető itt!

A fiatal gazdák induló támogatását az előző évekhez hasonló feltételekkel hirdetik meg, 10 milliárd forintos kerettel. Fontos – hívta fel a figyelmet az államtitkár –, hogy az unió új költségvetési ciklusában (2014-2020 között) ezek a feltételek már megváltoztak. Azok a fiatal gazdák indulhatnak a mostani pályázaton, akik például korábban nem nyújtottak be és az idén sem nyújtanak be területalapú támogatási kérelmet. További információ elérhető itt!

A kertészeti gépbeszerzés támogatására ugyancsak 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A támogatás mértéke 35 százalékos, de a fiatal gazdák és a kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodók is további 10 százalékos többlettámogatást kapnak. Mind a fiatalgazda-támogatásra, mind a kertészeti gépbeszerzésre május 18-tól lehet pályázni, és itt is fontos kritérium az idei elszámolás – mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy a Darányi Ignác Program forrás lehívása már most is közel van a 100 százalékhoz.

forrás: kormany.hu

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.