Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program indul

A kormány döntése alapján kültéri sportparkok építésére irányuló program indul. A könnyen hozzáférhető, ingyenesen használható, igényes szabadtéri létesítményekben elsősorban a felnőtt sportolni vágyók tölthetik el aktívan a szabadidejüket.

A futókörrel is bővíthető sportparkok megépítésére augusztus közepéig nyújthatnak be kérelmet a települési önkormányzatok.

Magyarország Kormánya számára kiemelten fontos a mindennapos sportolás, melyet könnyen hozzáférhető és ingyenes létesítményekkel kíván vonzóvá tenni. A mozogni vágyó lakosság legkönnyebben saját lakóhelyén érhető el, azonban számos településen még további fejlesztésekre van szükség annak érdekében, hogy a sportolni vágyók megfelelő környezetben tölthessék el szabadidejüket, anélkül, hogy ehhez máshová kelljen utazniuk.

A sportparkok építésére a települési önkormányzatok nyújthatnak be kérelmet a lakosságszámmal arányosan. A Program keretében 40, 70, 90 vagy 150 négyzetméter alapterületű sportpark építtethető, amely 200 vagy 400 méteres, 125 cm széles futókörrel bővíthető. A létesítmények mindegyike alkalmas lesz az alapvető erősítő edzésformák gyakorlására, a nagyobb méretűek pedig további speciális gyakorlatok elvégzésére is lehetőséget biztosítanak.

A kérelmeket a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-nél (1146 Budapest, Hermina út 49.) lehet benyújtani 2016. augusztus 15-ig. Az elbírálást követően a Nemzeti Sportközpontok építi meg az új sportparkokat.

Program keretében a kérelmező által biztosított ingatlanon az NFM háttérintézménye az NSK a kültéri sportpark(ok) létrehozása érdekében fejlesztést végez, amely során az elállított sportpark(ok) ellenérték nélkül az önkormányzat, vagy a Magyar Állam tulajdonába kerül(nek).

A Programban részvételre jogosultak köre
Kérelmet nyújthatnak be a jelen Tájékoztatóban jelzett feltételek teljesülése esetén: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) hatálya alá tartozó települési önkormányzatok (községi, nagyközségi, városi, a fvárosi kerületi önkormányzat) [Ld. Mötv. 20-22.§] önállóan (konzorcium alakítása nem lehetséges).

Program keretében megvalósítható kültéri sportparkok típusai
A Programon belül négyféle sportpark kategória kerül megvalósításra, melyeket további eszközökkel [ld. a III. 1. b) pontot] lehet bvíteni a helyi sajátosságok, illetve a rendelkezésre álló források, valamint a kérelmez által biztosított önerő mértékének függvényében.

sportpalya

További lehetőség

Futókör
A kérelemben 200 vagy 400 méteres futókör is igényelhet. A kérelemben be kell mutatni az alábbiakat:
– a futókör elhelyezésére szolgáló ingatlant, külön jelölve, ha az nem azonos az igényelt sportpark helyszínével;
– a futókör megvalósításához vállalt önerő mértékét, megfizetésének módját

A futókört illeten – amennyiben a kérelmez önerő megfizetésére kötelezettséget vállalt – a miniszter dönt az önerő mértékére, a beérkezett kérelmek számára és a rendelkezésre álló költségvetési forrásokra figyelemmel.
A 125 centiméter széles futókör előzetesen becsült átlagos bekerülési költsége (anyag és építési díj) folyóméterenként (1m*1,25m) nettó 30-35 ezer forint.

Tájékoztató letölthet változata: Sportpark-Tájékoztató

(Forrás: kormany.hu)

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

Posted in Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat..