Módosult „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című, VP-6-7.4.1.1-16 számú felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) pályázati felhívás. A módosítás több ponton érinti a felhívást.

A felhívás többek között módosított a pályázatok benyújtási időpontját is melynek értelmében a támogatást igénylők 2016. április 21. helyett 2016. május 2-től nyújthatják be támogatási kérelmeiket.

További módosítások itt elérhetőek: Módosítások 2016.04.27

A pályázatról röviden:

Pályázat célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a vidéki települések vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalmi felzárkózást és az egész életen át tartó tanulást elősegítő fejlesztések által, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak. Kiemelt célkitűzés az energia- és erőforrás hatékonyság növelése, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása a közösségi terek létrehozásával és fejlesztésével.

Támogatható tevékenységek:

1. célterület esetében:

 Az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztése az alábbiak szerint:

 a)       a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás

 • épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése, fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése, épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése);
 • épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása, kisléptékű, helyi kogeneráció, vagy trigeneráció kiépítése egy vagy több épület ellátására kizárólag saját felhasználásra, villamos és hőenergia értékesítése nélkül);
 • meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje, meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek).

b)      megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés

 • napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre; o hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre;
 • geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre és/vagy használati melegvíz-termelésre;
 • napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához;
 • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából.

 2. célterület esetében:

 Településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek, épületrészek külső felújítása.

 3. célterület esetében:

 Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése:

c)       a fejlesztéssel érintett épület külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése;

d)      a fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés maximum 3 millió forint bekerülési értékig

Elszámolható költségek köre:

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszámolható költségek, vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségének.

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra, illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről – 2014-2020 programozási időszak c. útmutató tartalmazza.

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

I. Projektelőkészítés költségei:

 • előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
 • szükséges háttértanulmányok, szakvélemények költsége;
 • műszaki tervek, kiviteli tervek és ezek hatósági díjának költségei;
 • tervellenőr költsége.
 • közbeszerzési költségek
 • közbeszerzési szakértő díja;
 • közbeszerzési eljárás díja.

II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 • ingatlan vásárlás költsége
 • építéshez kapcsolódó költségek
 • átalakítás;
 • bővítés, amennyiben a bővítés hasznos alapterülete nem haladja meg az eredeti hasznos alapterület 50 %-át;
 • felújítás;
 • beüzemelési költségek.
 • eszközbeszerzés költségei
 • új eszközök beszerzése.
 • Immateriális javak beszerzésének költségei
 • számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése;
 • szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése.

III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

 • műszaki ellenőri szolgáltatás költségei
 • egyéb műszaki jellegű szolgáltatás költségei
 • egyéb mérnöki szakértői díjak;
 • minőség-, környezet-, és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek.
 • marketing költségek
 • marketingeszközök fejlesztése.
 • kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

IV. Projektmenedzsment költség

 • projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

Támogatás igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. célterület esetében:

a)       vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;

b)      vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

2. célterület esetében:

a)       vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;

b)      vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

3. célterület esetében:

a)       c. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;

b)      d. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

A beruházások megvalósítására az 1. és a 2. célterület esetében a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken (3. és 4. számú melléklet), a 3. célterület esetében a vidéki térségekben található 1000 fő alatti településeken (5. számú melléklet) van lehetőség.

A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • 1. célterület esetén 50 millió Ft
 • 2. célterület esetén 50 millió Ft
 • 3. célterület esetén 30 millió Ft

A támogatás maximális mértéke a 290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet szerinti besorolás alapján:

 • nem besorolt: 75%
 • kedvezményezett: 85%
 • fejlesztendő: 90%
 • komplex programmal fejlesztendő: 95%

Támogatási kérelmek benyújtásának határideje, módja:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. Május 2. naptól 2018. Május 2. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. év 07. hó 29. nap
 • 2016. év 09. hó 30. nap
 • 2017. év 06. hó 30. nap
 • 2017. év 11. hó 30. nap
 • 2018. év 05. hó 02. nap

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

Vállalkozásunk által jelen pályázati felhívásról készült tájékoztató kivonata elérhető itt: Tájékoztató Kivonat

A támogatásra jogosult települések listája letölthető itt:

Teljes területtel jogosult települések listája

Külterülettel jogosult települések listája

1000 főnél alacsonyabb lakosságszámú települések listája

Kedvezményezett járások besorolása: Kedvezményezett járások listája

Amennyiben jelen pályázati felhívás felkeltette érdeklődését vagy kérdése merült fel vegye fel velünk a kapcsolatot.

Tanácsadóink elérhetőségeit megtalálja ide kattintva: Tanácsadóink elérhetőségek

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

Posted in Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat..