Mekkora a tülekedés a GINOP-pályázatoknál? – Megtudtuk az adatokat!

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) pályázatai tekintetében jellemzően nagy a tülekedés az uniós forrásokért a KKV-k körében. A Portfolio szakmai körökből származó megbízható információi szerint a legtöbb támogatási kérelem a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása című felhívásra érkezett (GINOP-1.2.2-15), mely már felfüggesztésre került. A Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés felhívás esetében (GINOP-2.1.7-15) ugyan 2500 db támogatási kérelem érkezett be, ami feltehetően a keret sokszoros túljegyzését jelenti, de még nem függesztették fel a pályázatot és egyébként jogosultsági döntés sem született.

A számok

A Portfolio megbízható információi alapján elkészített alábbi táblázat adatai a 2016. március 5-i állapotot tükrözik: 

tablazat-20160317

  • Az összefoglaló táblázatból is jól láthatjuk, hogy a legtöbb, összesen 2688 db támogatási kérelem érkezett be a GINOP-1.2.2-15 felhívás keretében. Ebből már 1470 db pályázó támogatásra jogosult és ha még szűkíteni akarjuk a kört, akkor ebből 746 db támogatott kérelmet látunk.
  • A legkevesebb mindösszesen 35 db támogatási kérelem a GINOP-2.1.3-15 pályázat esetében érkezett be a Hatósághoz, melyből csak 3 db jogosult támogatásra.
  • A GINOP-2.1.7-15 felhívás esetében ugyan beérkezett 2500 db támogatási kérelem, de jogosultsági döntés még nem született.
  • A GINOP-2.1.1-15 pályázat esetében azt figyelhetjük meg, hogy még nincs egyetlen támogatott kérelem sem.
  • A GINOP-1.3.1-15 pályázati konstrukciónál már 55 db támogatott kérelem van a beérkezett 449 db-ból.
  • Az egyik legnépszerűbb felhívás a GINOP-1.2.1-15 esetében elmondhatjuk, hogy a GINOP-1.2.2-15 után a második legtöbb támogatott kérelemmel büszkélkedhet, szám szerint 549 db.

A szóban forgó pályázatok

Az összefoglalóban található pályázatokról részletesen a hivatalos pályázati oldalon olvashatnak.

1. GINOP-1.2.1-15- Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
A Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására, melyre 105 milliárd forint áll rendelkezésre.

2. GINOP-1.2.2-15 – Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése, melyre 60 milliárd áll rendelkezésre.

3. GINOP-1.3.1-15 – Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
A Felhívás a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által, melyre 5 milliárdos keretösszeg áll rendelkezésre.

4. GINOP-2.1.1-15 – Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
A Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik, melyre 50 milliárd forint áll rendelkezésre.

5. GINOP-2.1.3-15 – Iparjog
Felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatása, melyre 1 milliárdos keretösszeg áll rendelkezésre.

6. GINOP-2.1.7-15 – Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
A Felhívás a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára, melyekre összesen 20 milliárd forint áll rendelkezésre.

(Forrás: portfolio.hu)

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

Posted in Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat..