Kötelező törzstőke-emelés: egy év határidő-halasztás!

Fellélegezhetnek a korlátolt felelősségű társaságok és a civil szervezetek. A 2016. március 15-ig esedékes kötelező törzstőke-emelés határidejét egy évvel, 2017. márciusáig tolták ki a most elfogadott törvényjavaslat értelmében.

Gulyás Gergely a Fidesz frakcióvezető-helyettese, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke benyújtott törvényjavaslatban indítványozta, hogy egy év határidő-halasztásban részesüljenek a 3 millió forintot el nem érő törzstőkével rendelkező korlátolt felelősségű társaságok a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (az új Ptk.) rendelkezéseinek alkalmazásához.  2017. március 15-éig lesz kötelező a törzstőkét megemelni, vagy átalakulással a vállalkozás formáját megváltoztatni, vagy egyesülni. A képviselők 175 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül fogadták el a törvénymódosítást. A törvényjavaslatban kitért a Ptk. hatálybalépésével koherens átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló törvény korrekciójára, mellyel elválaszthatóvá válnának a korlátolt felelősségű társaságok betartandó határideje aszerint, hogy eléri a meghatározott törzstőkét, vagy nem. Azok esetében, akik elérik, maradna a 2016. március 15.-ei határidő.

A törvényben meghatározott 3 millió forint törzstőke elérése 2016. március 15-ei határideje helyett 2017-re tevődött át, mivel sok cég számára nehézséget jelentett a követelménynek eleget tenni. A döntés alapján a korlátolt felelősségű társaságokat terhelő kötelező tőkeemelés után járó 40 ezer forintos illetéket nem kell megfizetni, ha a cég egyéb adatváltozást is bejelent, ebben az esetben a 15 ezer forint általános változásbejegyzési illetéket kell megfizetni.

Továbbá, bejelentésre került az is, hogy a civil szervezetek is egy éves határidő-halasztást kaptak, a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásához, melyet 2017. március 15-ig kell teljesíteniük. Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) felmérése alapján eddig 81 ezer szervezetből 53 ezer nem abszolválta az előírásokat.

Fentiek alapján azon vállalkozások esetében, akik még nem emelték meg törzstőkéjüket és a módosított határidőig nem is tervezik, vagy nem tudják, pályázati szempontból a hatályos szabályok érvényesek a pályázati megfelelőség vizsgálata esetén. Vonatkozó pályázati feltételek:

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

  • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
  • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,

Felhívnánk azonban figyelmüket, hogy abban az esetben, amennyiben már megtörtént a törzstőke-emelés (korlátolt felelősségű társaságok esetén), a saját tőkének szükséges elérnie legalább a 1,5 millió Ft-ot ahhoz, hogy a vállalkozás megfeleljen az alapvető pályázati feltételeknek. Amennyiben még nem történt meg a törzstőke-emelés és a törzstőke értéke 500 ezer Ft, a saját tőke minimális értéke 250 ezer Ft. Azonban a saját tőke értelemszerűen semmilyen esetben sem lehet negatív.ű

forrás: portfolio.hu

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

Posted in Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat..