50 milliárd forint áll rendelkezésre erdőtelepítésre

Megjelent az Erdősítés támogatása című felhívás, melyre 50 milliárd forint a rendelkezésre álló keretösszeg. A támogatási kérelmek benyújtására 2016. július 20-tól van lehetőség, a jogszerű földhasználók és ezek társulásai részéről. A pályázat a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területeken történő erdőtelepítések megvalósítását és az ipari célú faültetvény telepítésének első kivitelét támogatja.

A pályázat részletei röviden összefoglalva:

 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft.
 • A támogatási kérelmek benyújtására 2016. július 20. napjától 2018. július 30. napjáig van lehetőség.
 • Az első értékelési határnap 2016. augusztus 15. Ezen időszak alatt benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra.
 • A legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.
 • Mikorrhizált csemete telepítése csak abban az esetben támogatható, ha a terület és a telepítési terv megfelel az előírt szakmai követelményeknek.
 • A támogatást igénylő köteles az első kivitelt legkésőbb a támogatói okirat kézhezvételének évét követő második év május 15-éig megvalósítani.
 • A támogatást igénylő köteles a megvalósult erdőtelepítés területén, a művelési ág változását az illetékes földhivatalnál átvezettetni.
 • A támogatást igénylő köteles az ipari célú faültetvényt a fenntartási időszak végéig fenntartani.
 • A támogatott területen köztes művelés nem végezhető
 • Erdőtelepítés támogatás esetén a fenntartási időszakokat célállomány típus csoportonként határozzák meg.
 • Támogatási kérelmet a jogszerű földhasználók és ezek társulásai nyújthatnak be.

A megvalósítandó tevékenységek:

 • erdőtelepítés első kiviteléhez
 • ipari célú faültetvény telepítésének első kiviteléhez

Erdőtelepítés esetén további támogatás vehető igénybe:

 • fenntartási (ápolási) tevékenységekhez
 • kieső tényleges jövedelem pótlásához

Az első kivitelhez igényelhető kiegészítő tevékenységek:

1. Erdőtelepítés első kiviteléhez

 • kerítés
 • villanypásztor
 • padka
 • erdőszegély kialakítása
 • mikorrhizált csemete telepítése Ipari célú faültetvény telepítésének első kiviteléhez

2. Ipari célú faültetvény telepítésének első kiviteléhez

 • kerítés
 • villanypásztor

Nem támogatható a következő fajták telepítése:

 • karácsonyfa és díszítőgally-telep telepítése,
 • rövid vágásfordulójú, fás szárú energetikai célú faültetvény telepítése,
 • rövid vágásfordulójú sarjerdőt alkotó fák

Támogatás mértéke:

erdosites160520-20160520

Kiegészítő intézkedések elszámolható költségei:

 

kiegeszitoerdosites160520-20160520

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

Posted in Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat..