2016. augusztusától ismét lehet pályázni a gyakornoki programra

2016. február 3.-án került meghirdetésre a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gyakornoki program pályakezdők támogatása című GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázati felhívás.

A pályázat célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése. A program az Ifjúsági Garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások rendszerébe ágyazva valósul meg. Az Ifjúsági Garancia rendszer részeként megvalósuló gyakornoki foglakoztatás azt jelenti, hogy a gyakornokként foglalkoztatott fiatalokat a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat területi kirendeltségein (Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya) regisztrálni kell az Ifjúsági Garancia alanyaként, még a munkaviszony létrejöttét megelőzően.

Kik pályázhatnak?

Olyan kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók és kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és
 • a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy
 • azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

Milyen tevékenységek támogathatóak?

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Gyakornokok foglalkoztatása
 • Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység
 • Adminisztrációs tevékenység
 • Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A meghatározott feltételeknek megfelelő megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben.
 • A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése
 • A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás.
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt.

Mekkora összeg pályázható?
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • minimum 1.900.000 Ft
 • maximum 30.000.000 Ft.

Támogatás mértéke rendkívül kedvező, támogatási kategóriától függően max. 100%

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 1-től van lehetőség.

A vállalkozásunk által készített bővebb összefoglaló tájékoztatót letöltheti innen: Tájékoztató Gyakornoki program

Tanácsadóink elérhetőségeit itt találja: Tanácsadóink elérhetőségei

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

Posted in Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat..