Vállalkozók figyelem! 2015. november 1-től a vállalkozások is a közbeszerzés hatálya alá tartoznak uniós pályázatok esetén

2015. november 1-től változnak a közbeszerzési szabályok, így az 50% alatti  támogatás intenzitással rendelkező vállalkozásokra is kiterjesztik a közbeszerzési kötelezettséget. Ebből kifolyólag bizonyos feltételek teljesülése esetén a 2015. november 1. utáni beszerzések, megrendelések, szerződéskötések már közbeszerzési kötelezettséget vonhatnak maguk után. Az új Közbeszerzési törvény (a 2011. évi CVIII. törvényt felváltó 2015. évi CXLIII. számú törvény, a továbbiakban: új Kbt.) 5. § (3) bekezdése alapján bővül az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek köre. Ennek értelmében 2015. november 1-től a pályázók/kedvezményezettek szélesebb köre köteles a közbeszerzési törvény alkalmazásával eljárni a projektmegvalósítás során.

A támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett – egyebek mellett – az az egyébként az új Kbt. hatálya alá nem tartozó szervezet is, amelynek szolgáltatás megrendelését, árubeszerzését vagy építési beruházását az új Kbt. 5. § (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet legalább 25.000.000 forint összegben közvetlenül támogatja. Kiemelendő, hogy fentiekben meghatározott, támogatási összegen alapuló közbeszerzési kötelezettséget nem a teljes projekt viszonylatában, illetve a teljes projekt támogatási összege alapján, hanem az egyes konkrét beszerzések (közbeszerzések) tekintetében kell vizsgálni és megítélni.

Fontosabb változások:

  • Eddig az volt a szabály, hogy ha uniós értékhatár feletti közbeszerzési eljárás esetén 50 százaléknál több a támogatás, akkor köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatására a kedvezményezett, uniós értékhatár alatt pedig ha 75 százalék felett van a támogatás. Most ehelyett lép hatályba az az általános és nagy változást hozó szabály, hogy ha van az adott projektben legalább 25 millió forintnyi elnyert támogatás, akkor köteles a kedvezményezett közbeszerzési eljárást lefolytatni
  • Ez az új nemzeti eljárásrendet jelenti, amelynek keretében az ajánlatkérőnek legalább három ajánlattevőt fel kell hívnia ajánlattételre és az eljárást egyidejűleg közzé kell tennie egy új internetes felületen is. Fontos tudni, hogy az új Kbt.-vel a közbeszerzés alsó értékhatára nem változott, hiszen eddig és ezután is közbeszerzési eljárást kell lefolytatni áru- és szolgáltatás vásárlása esetén 8 millió forinttól, illetve építési beruházásoknál 15 millió forint felett.
  • A köznyelvben három ajánlatosnak hívott közbeszerzési eljárás értéktartományának felső határa ugyanakkor 25-ről 18 millió forintra csökken áru- és szolgáltatás vásárlás esetén, ami azt jelenti, hogy nem 8-tól 25-ig, hanem 8-tól 18 millió forintig zajlik majd ez az eljárás, illetve 15 millió felett építési beruházás esetén nem 150 millióig, hanem csak 100 millióig lehet ezt a 3 ajánlatos megoldást alkalmazni.
  • Az új nemzeti eljárásrend alapján a közbeszerzésre kötelezett cégek körének kibővítése számos kkv számára újdonságot jelenthet, hiszen a cégek széles körének nincs még tapasztalata az ilyen eljárások lefolytatásában, illetve a pályázatok kiírói oldalán sincs még az elbírálás során felmerülő sokféle jogi-technikai kérdésre érdemi tapasztalat (pl. mi történik egy 350 millió forintos elnyert támogatás esetén, ha abban gép, eszköz és ingatlanberuházás is egyszerre történik, hogyan kell “szétszedni” a projektet, illetve ez mennyi plusz munkát ad a közbeszerzés lebonyolítói, illetve jóváhagyói számára)

(Forrás: portfolio.hu)

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

Posted in Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat..