Újra lehetőség nyílik kertészeti gépek beszerzésére

Megjelent a “Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása” című (VP2-4.1.3.5-16 kódszámú) felhívás, melynek célja a kertészeti ágazatban tevékenykedők versenyképességének fokozása, a kertészeti ágazat hozzáadott érték termelésének növelése új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A felhívás az építéssel nem járó kertészeti eszközök, a kertészeti ágazathoz kapcsolódó erőgépek, munkagépek beszerzésének támogatására irányul.

Kik nyújthatnak be uniós pályázatot?

Azon mezőgazdasági termelők jogosultak támogatásra, akik igazolják, hogy

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő és szociális szövetkezet esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás és konzorciumi formában is van lehetőség.

Mikortól és meddig nyújthatóak be a támogatási kérelmek?

Pályázatok benyújtására 2016. december 19. naptól 2018. december 18. napjáig van lehetőség.

Értékelési határnapok:

 • 2017. január 19.
 • 2017. február 20.
 • 2017. március 20.
 • 2017. június 19.
 • 2017. szeptember 19.
 • 2017. december 19.
 • 2018. március 19.
 • 2018. június 19.
 • 2018. szeptember 19.
 • 2018. december 18.

Mekkora összegű támogatás igényelhető?

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén max 10 millió Ft, kollektív projekt esetén max 20 millió Ft.

Mekkora a támogatás intenzitása, maximális mértéke?

 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Mi támogatható tevékenység?
Versenyképesség javítása érdekében, építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése:

 1. kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható – munkagépek beszerzése;
 2. kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése;
 3. kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése;
 4. maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű kertészeti traktor beszerzése;
 5. talajművelő gépek beszerzése (sorközművelő kultivátorok, egyéb kultivátorok, magágykészítők, talajlazítók, simítók, ekék, tárcsás talajművelők, kombinátorok, hengerek, műtrágyaszóró gépek) beszerzése, amennyiben a pályázó mezőgazdasági tevékenységből számított üzemméretének legalább 75 %-a kertészeti tevékenységből származik.

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

 

Posted in Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat..