Újabb könnyítés a pályázatértékelőknek és hajlandó a kormány több pénzt tenni a zsebükbe

A kormány lazított a pályázatértékelői rendszerrel szemben támasztott feltételein, mivel feltehetően nem elégedett a jelentkezők számával. A pályázók talán azért nem “tolonganak” a pozícióra, mert tartanak a lehallgatástól és a nemzetbiztonsági átvilágítástól, a díjazás pedig nem eléggé kompenzálja ezt a félelmet. A projektértékelőknek már csak négy dokumentumot kell csatolniuk elektronikus úton a pályázati adatlaphoz.A munkáltatói igazolás és a pályázati adatlapok módosultak.

A kormány egyet ért azzal, hogy az értékelők részére projektmérettől függő, differenciált díjazás kerüljön kialakításra, azzal, hogy a díjazás nem haladhatja meg az alapjogviszonya szerint megállapított, éves rendszeres illetményének, munkabérének kétszeresét, kivéve, ha a szakértői névsorban az adott tématerületen nincs szükséges számú, megfelelő szakértelemmel rendelkező értékelő.

A feltételek módosítása annak köszönhető, hogy feltehetően a kormány nem elégedett a jelentkezők számával. A pályázók tartanak attól, hogy bármikor átvilágíthatóak, lehallgathatóak és nemzetbiztonsági szempontból ellenőrizhetőek és a felajánlott díjazás nem elegendő kompenzáció a félelmeikre.

Az állami pályázatértékelő által végzett értékelési feladatok díjazásánál figyelembe kell venni a kedvezményezetti kört, a kiválasztási eljárásrend típusát, valamint a támogatási kérelemben igényelt támogatási összeg mértékét.

A napokban megjelent Magyar Közlöny 105. számában található 199/2016. (VII. 15.) Kormányrendelet, mely az állami projektértékelők jogviszonyáról szóló módosításokat tartalmazza.

A mostani rendelet főbb változtatásai

1. Csatolandó dokumentumok
A meghatározott feltételek igazolására a pályázói adatlaphoz – elektronikus úton – csatolni kell a pályázó

  • szakmai – Europass típusú – önéletrajzát,
  • büntetlenségét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt, ha az Ápjt. alapján szükséges,
  • alapjogviszonya fennállásáról szóló – 2. melléklet szerinti – munkáltatói igazolást, valamint
  • a 3. melléklet szerinti, az állami projektértékelői jogviszony létesítéséhez szükséges nyilatkozatait

2. A rendelet szerint módosul a pályázati adatlap és a munkáltatói igazolás.

3. A Nyilatkozatok a jogviszony létesítéséhez melléklet négy új ponttal egészül ki.

  • rendelkezem érvényes személyazonosító igazolvánnyal, lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, társadalombiztosítási azonosító jelét igazoló hatósági igazolvánnyal és adóigazolvánnyal;
  • rendelkezem felsőfokú iskolai végzettségemet igazoló oklevéllel vagy az állam által elismert szakképesítést tartalmazó bizonyítvánnyal;
  • rendelkezem a “Szakértői tématerülettel kapcsolatos adatok” funkcióban általam megjelölendő tématerületnek, tématerületeknek megfelelő, legalább hároméves szakmai tapasztalattal;
  • tudomásul veszem, hogy a fenti pontokban megnevezett igazolványokat, okmányokat, dokumentumokat, igazolásokat eredeti, másolati vagy elektronikus formában ellenőrzés céljából a munkáltató a nyilatkozattételt követően bekérheti

Mindezen pontokra büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a pályázó.

4. A pályázó számára a 199/2016. (VII. 15.) rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított munkáltatói igazolás 2016. július 31. napjáig használható fel.

(Forrás: portfolio.hu)

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

 

 

 
 Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

 

 

Posted in Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat..