100% támogatás egyházi közösségi célú programok és beruházások megvalósítására

Pályázatok célja:

Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának célja az egyházi jogi személyek hitéleti, illetve közösségi célú beruházásaihoz, épület felújításaihoz, valamint közösségi célú programjainak megvalósításának támogatása.

1. EGYH-KCP-16 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása:
Az előirányzat célja az egyházi közösségek hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő és felzárkóztató tevékenységével szorosan összefüggő helyiségek felújításának, kialakításának illetve működtetésének támogatása. A közösségi terek építésének támogatása révén a közösségek megerősödését kívánják szolgálni. Támogathatóak az említett közösségi célú helyiségekben megvalósuló egyházi hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő vagy felzárkóztató rendezvények, táborok, kiállítások, vallásturisztikai programok, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások. Támogatásban részesíthetők azon egyházi ingatlan-felújítások, melyekben a helyi közösség hitéleti tevékenysége, valamint kulturális közösségépítő események valósulnak meg (ifjúság nevelés, szociális és gyermekvédelmi tevékenység, a család megtartó erejét szolgáló egyházi rendezvények, zenei, képző- és alkotóművészeti programok, képzések, hitéleti oktatás, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások, stb.) Támogatható továbbá a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek tevékenysége: hitéleti, kulturális, oktatási és közösségépítő programjait szolgáló helyiségek felújítása vagy kialakítása. Ugyancsak az előirányzatból finanszírozható azon létesítmények rekonstrukciója, amelyek szórvány vagy hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programoknak adnak helyet.
Az igényelhető támogatás összege: minimum: 150 ezer forint, maximum: 5 millió forint. Támogatás intenzitása: 100%

2. EGYH-EOR-16 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások:
Az előirányzat az egyházi hitéleti vagy közfeladatot ellátó, műemlék ingatlanok védelmét, felújítását, bővítését, valamint egyéb szükséges egyházi felújítási, építési beruházások támogatását szolgálja. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a magyar nemzeti kulturális örökség részét képező kárpát-medencei egyházi műemlékek és a kárpát-medencei magyar egyházak nemzetmegtartó szerepének növelését célzó egyéb beruházások, felújítások támogatására. Az Államtitkárság fenntartja magának a jogot az örökségvédelmi szempontok betartásának ellenőrzésére. A támogatás igényléséhez hazai igénylők esetében szükséges a felettes egyházi szerv ajánlása.

Az igényelhető támogatás összege: minimum: 1 millió forint, maximum: 35 millió forint. Támogatás intenzitása: 100%

Az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatási igényt:
1. Egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek valamelyik GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 559), ezek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10 -12. §-a szerinti szervezetek)
2. Határon túli magyar ajkú egyházi szervezetek

Az igények elbírálása során előnyt jelent: befejezés előtt álló beruházás felettes egyházi szerv ajánlása (EGYH-EOR-16 hazai igénylője esetén kötelező).

Pályázatok benyújtása:

A támogatási igényt elektronikus úton lehet benyújtani az elektronikus támogatáskezelő rendszerben. Az igénybejelentés elektronikus feltöltésének, valamint a nyilatkozat postára adásának határideje: 2015. október 29., 23:59.

Amennyiben a támogatás felkeltette érdeklődésüket kérjük keressék tanácsadóinkat. Tanácsadóink elérhetőségei, kapcsolatfelvétel

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

 

Posted in Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat..