Szombattól lehet jelentkezni a fiatalok vállalkozóvá válását elősegítő programra

Fiatalok vállalkozóvá válását elősegítő programot indít a Nemzetgazdasági Minisztérium 4 milliárd forint uniós forrásból. A fiatalok foglalkoztatásának növelése, a munkaerőpiacra történő első belépésük megkönnyítése a kormány egyik legfontosabb foglalkoztatáspolitikai célkitűzése.

Az NGM azoknak a vállalkozó kedvű, 25 évesnél fiatalabb, diplomások esetén 25 és 30 év közötti álláskeresőknek a jelentkezését várja, akik egyéni vagy mikrovállalkozást terveznek indítani. A pályázat első felében vállalkozási ismereteket oktatnak és segítenek üzleti tervet készíteni, akiknek kész van az üzleti terve, azok pedig pályázhatnak még egyszer, hogy az induló tőkéjükhöz kapjanak vissza nem térítendő EU-s támogatást. A támogatási intenzitás 90% mértékű lesz, míg a szükséges önrész pedig a projekt költségének 10%-át teszi ki. A második részre, mely a 90%-os támogatású projektek megvalósítását teszi lehetővé összesen 3 milliárd forint van. A programra szombattól lehet jelentkezni a www.vallalkozz2016.hu honlapon.

A program célcsoportja: a 18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személyek. E program mindenekelőtt azokat a fiatalokat célozza, akik vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen, tehát olyan fiatal, aki a programba történő bevonáskor a munkaügyi szervezetnél álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik.

A célcsoportba tartoznak a fentieken túl a felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők, vagyis az álláskeresők közül azok a felsőfokú végzettséggel rendelkező 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot.

A potenciális fiatal vállalkozók az első komponens keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit.

A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

A második komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett.

Egy személy számára csak egy üzleti terv kidolgozása támogatható a projekt keretében. A TÁMOP-2.3.6-12/B keretében támogatott támogatást igénylők e felhívás keretében támogatásban nem részesülhetnek.

Amennyiben a projektben résztevő fiatalok közül kettő vagy annál több fő közös társas vállalkozás indítását tervezi, maximum egy közös üzleti terv elkészítése szükséges. Az igényelhető támogatás összege ebben az esetben is legfeljebb 3 millió Ft.

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

Posted in Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat..