Módosultak a létszámfenntartás követelményei több pályázatnál

A foglalkoztatotti létszám fenntartásának ügyfélbarát módosításáról döntött a Miniszterelnökség, amely a Vidékfejlesztési Program 17 darab beruházási pályázatát érinti.

Annak érdekében, hogy a Vidékfejlesztési Program által támogatott beruházási fejlesztéseket a gazdálkodók könnyebben és gyorsabban meg tudják valósítani, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara javaslatára módosította a Miniszterelnökség a pályázati felhívások létszámfenntartásra vonatkozó elvárásait.

Az új szabályozás értelmében, a nyertes pályázóknak a projekt megvalósítási időszakára nem, csak a megvalósított fejlesztések fenntartási időszakára vonatkozólag kell biztosítaniuk a bázislétszámot, illetve a foglalkoztatotti létszám növelésére tett vállalásukat. Ezen módosítás elsősorban az állattartó gazdaságok számára jelent nagy segítséget.

A Miniszterelnökség felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy a módosítás összesen 17 darab beruházási jellegű vidékfejlesztési pályázatot érint. A projektek sikeres megvalósulása érdekében fontos, hogy az érintettek részletesen tájékozódjanak a pályázati követelményekről.

A módosítás szövege pontosan: „Amennyiben a támogatást igénylő munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot”

A Felhívásokkal párhuzamosan a Támogatói Okiratok és a vonatkozó Jogkövetkezmények mellékletek is módosultak.

Fentiek szerinti tartalommal a Vidékfejlesztési Program alábbi felhívásai kerültek kiegészítésre:

1. VP3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban

2. VP2-4.1.3.1-16 Kertészet korszerűsítése – üveg és fóliaházak létesítése

3. VP2-4.1.3.2-16 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

4. VP2-4.1.3.3-16 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

5. VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása

6. VP5-4.1.3.4-16 Kertészet korszerűsítése – gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítése

7. VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése

8. VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

9. VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése

10. VP2-4.1.1.4-16 Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése

11. VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése

12. VP5-4.1.1.6-15 Trágyatároló építése és korszerűsítése

13. VP2-4.1.4-16 Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

14. VP2-4.1.2-16 Kisméretű terményszárító és tisztító építése, korszerűsítése

15. VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

16. VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

17. VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások

A módosított pályázati felhívások a www.palyazat.gov.hu oldalon elérhetőek.

forrás: palyazat.gov.hu

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

Posted in Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat..