Megjelent a “Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című pályázat

Megjelent a “Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című pályázat. A mezőgazdasági termelők és magánszemélyek is maximum negyvenezer eurónak megfelelő támogatásra nyújthatják be kérelmeiket. Az elnyert támogatást ötéves kötelezettségvállalás mellett, két részletben kaphatják meg a nyertesek az üzleti tervben megfogalmazott célok megvalósítására.

 

A pályázat részletei

 • A rendelkezésre álló keretösszeg 13,85 mrd Ft, mely két célterület között oszlik meg.
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma 1154 db.
 • A projektek megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken van lehetőség. Nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.
 • Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
 • Igényelhető támogatás 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.
 • Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a. A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb 48 hónapon belül tervezhető és igényelhető.
 • A támogatási kérelmek benyújtása 2016.10.24-től lehetséges.
 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre.

Kik pályázhatnak?

1. célterület esetében:
Mezőgazdasági termelő, aki, vagy amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • mikrovállalkozásnak minősül
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
 • székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a felsorolt településen van (3. és 4. melléklet)
 • rendelkezik ügyfél- azonosítóval
 • a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között

2. célterület esetében:
Magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkezik a felsorolt településen (3. és 4. melléklet)
 • 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy
 • rendelkezik ügyfél- azonosítóval
 • első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak

Támogatható tevékenységek

1. Önállóan támogatható tevékenységek

 • a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások által nem mezőgazdasági tevékenység indítása
 • a vidéki térségekben nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása

Egyszerre két támogatási célterületre nem nyújthat be támogatási kérelmet a támogatást igénylő.

2. Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenységek.

Nem támogatható tevékenységek

 • mezőgazdasági termék feldolgozására
 • energetikai termelő és megújuló energia termelésre irányuló beruházás és fejlesztés
 • az üzleti tervben bemutatott projektben nem szereplő tevékenységek
 • elsődleges mezőgazdasági termelés

Műszaki- szakmai elvárások

 • Az üzleti tervben vállalt (legfeljebb négy éves) időszak elteltével, de legkésőbb a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 4. üzleti év végére támogatás igénylő teljesíti az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket.
 • A Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított, legfeljebb 9 hónapon belül megkezdi az üzleti terv végrehajtását.
 • Új turisztikai tevékenység indítása esetén a kedvezményezett köteles akkreditált képzésen részt venni, amely számára térítésmentes.

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

Posted in Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat..