FIGYELEM! Utolsó lehetőség kötelező képzések pótlására!

Felhívás azon gazdálkodók számára, akik a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) keretében képzési kötelezettséggel járó támogatási forrásra jogosultak, de kötelezettségüket még nem teljesítették!

A Magyar Közlöny 202. számában jelent meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról, mely a támogatáshoz kötött képzési kötelezettség pótlásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

Ennek értelmében, ha az ügyfélnek képzési kötelezettsége keletkezett, és az feltétele a részére történő kifizetésnek, de a képzésről az irányadó jogszabály szerinti határidőben nem került megszervezésre – ideértve azt is, ha az ügyfél írásbeli értesítést nem kapott a képzés teljesíthetőségéről – a kifizetési kérelmének helyt kell adni, azonban az ügyfél köteles a képzési kötelezettségét pótolni.

A pótlásra vonatkozóan az ügyfél írásbeli értesítést kap. A képzési kötelezettségnek az értesítésben megjelölt határidőben, de legkésőbb annak kézhezvételétől számított 6 hónapon belül kell eleget tenni.

Az ügyféllel szemben a pótlólagos képzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt csak a pótlási határidő elmulasztása esetén alkalmazható az irányadó jogszabályban meghatározott jogkövetkezmény, vagy jogosulatlan igénybevétel jogcímén az ott meghatározott mértékű visszafizetési kötelezettség terheli.

- b1 Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben

- b2 Beruházások az állattenyésztésben

- b4 Évelő ültetvények telepítése

- b5  A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása

- b6 Mezőgazdasági termékek értéknövelése

- b9 Erdő-környezetvédelmi kifizetések

- b10 Natura 2000 kifizetések

- b10/2 Natura 2000 kifizetések erdőgazdálkodóknak

- b11 Öntözési, meliorációs és egyéb vízgazdálkodási létesítmény-fejlesztés

(forrás: NAK.hu)

 Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

Posted in Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat..