Támogatás sertésfeldolgozást végző élelmiszer – feldolgozók részére

Támogatás célja: A támogatás célja a sertéshús-feldolgozás helyzetének javítása, a jó minőségű magyar hústermékek fogyasztó részére, korszerű úton történő eljuttatásának elősegítése.

Pályázók köre:
Támogatás  nyújtható  azon  mezőgazdasági  termékek  feldolgozását  végző  gazdálkodó szervezet  (a továbbiakban: ügyfél) részére, aki vagy amely

  • tevékenységei  között  szerepel  a Gazdasági  Tevékenységek  Egységes  Ágazati  Osztályozási  Rendszere (a továbbiakban: TEÁOR) alapján a TEÁOR’08. 10.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás vagy TEÁOR’08. 10.13 Hús, baromfihús készítménygyártás tevékenység,
  • feldolgozói  tevékenysége  során  a KN0203  vagy  a KN1601  vagy  a KN1602  főcsoportba  tartozó  terméket állít elő, és a termékek hústartalma 50%-ot meghaladó mértékben sertéshúsból áll,
  • a tevékenységének megfelelő, az érintett termékpályán működő olyan, az agrárpolitikáért felelős miniszter által – a termelői  csoportok  elismeréséről  szóló  FM  rendelet  alapján  – elismert  sertéstenyésztést  és  húsfeldolgozást,  illetve  húskészítménygyártást  végző  termelői  csoport,  Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet  tagja, amely nyitott tagsággal működik, és
  • megfelel az Átr. 11/A. § – ában meghatározott feltételeknek

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje: 2015. október 19.

Támogatás összege: A támogatás  összege  nem  haladhatja  meg  az ügyfél  rendelkezésére  álló  szabad  csekély  összegű  támogatási keretnek megfelelő forintösszeget. Az ügyfél által igényelhető támogatás legkisebb összege 5.000.000 forint. Nem igényelhető támogatás olyan gép, technológiai berendezés beszerzésére, amelynek számlán szereplő tételenkénti, általános forgalmi adóval nem terhelt vételára nem éri el a kettőszázezer forintot.

Támogatás intenzitása:
A támogatás összege az összes elszámolható költség legfeljebb
a) 75%-a,  ha  az ügyfél a Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által  kiállított  hatósági  bizonyítványban  foglaltak  alapján  a 2014. évben  50%-ot  meghaladó  arányban saját  előállítású,  bérnevelt,  bérhizlalt,  vagy  egyéb  szerződéses  kapcsolaton  keresztül  számlával vásárolt vágósertést dolgozott fel,
b) 60%-a,  ha az ügyfél a NÉBIH  által kiállított hatósági bizonyítványban foglaltak alapján  a 2014. évben legfeljebb 50%-os arányban saját előállítású, bérnevelt, bérhizlalt, vagy egyéb szerződéses  kapcsolaton keresztül számlával vásárolt vágósertést dolgozott fel,
c) 40%-a, ha az ügyfél a 2014. évben 100%-ban számlával igazoltan vásárolt sertéshúst dolgozott  fel, amely sertéshús 50%-ot meghaladó arányban a KN 0203 termékcsoportba tartozik.

Támogatható tevékenységek köre:
Támogatás vehető igénybe
a) az alábbiakban meghatározott gép, technológiai berendezés beszerzéséhez,
A gépkatalógusban szereplő gép, technológiai berendezés

Főcsoport
A: 1410
B: 1430
C: 1490
D: 2030
E: 2040
F: 2090
G: 2120
H: 2410
I: 2490

b) az alábbiakban meghatározott hűtő-, légtérszabályozó, hővisszanyerő gép, technológiai berendezés  beszerzéséhez, A gépkatalógusban szereplő gép, technológiai berendezés:

Főcsoport
A: 2060
B: 2061
Főcsoport

c) az alábbiakban meghatározott feldolgozó létesítmények, eszközök, berendezések energiaellátását biztosító, megújuló energiát előállító gép, technológiai berendezés beszerzéséhez, A gépkatalógusban szereplő gép, technológiai berendezés:

Főcsoport
A: 6213
B: 6221
C: 6222
D: 6224

d) feldolgozott termék szállítására alkalmas hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű beszerzéséhez.

A gépkatalógusban szereplő gép, technológiai berendezés beszerzése esetén a támogatás alapja a gépkatalógusban  szereplő  referenciaár.  Ha  a beszerzés  költsége  meghaladja  a gépkatalógusban  szereplő  referenciaárat,  akkor  a támogatás  alapját – a beszerzés  költségétől  függetlenül – a gépkatalógusban szereplő ár képezi. A gépkatalógusban  nem  szereplő,  hűtőtérrel  rendelkező  tehergépjárművek  beszerzése  árajánlat alapján  történik.  A támogatás  alapja  az árajánlatban  szereplő  ár.  Ha  az árajánlatban  szereplő  ár összegét  a beszerzés  költségének  összege  meghaladja,  akkor  a támogatás  alapját – a beszerzés költségétől függetlenül – az árajánlatban szereplő ár képezi.

Kizáró okok, speciális feltételek:
Támogatási  kérelmet  nyújthat  be  az az  ügyfél,  aki  vagy  amely a mezőgazdasági,  agrár
- vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás  egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének  eleget  tett,  vagy  legkésőbb  a támogatási  kérelem  benyújtásával  egyidejűleg  kérelmezi  nyilvántartásba  vételét  a Tv.  alapján  működtetett  Egységes  Mezőgazdasági  Ügyfél – nyilvántartási Rendszerbe,
Támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén igényelhető:
a) a gép,  technológiai  berendezés  üzemeltetési  helye,  a hűtőtérrel  rendelkező  tehergépjármű  tárolási helye kizárólag Magyarország területén van,
b) a gép,  technológiai  berendezés,  a hűtőtérrel  rendelkező  tehergépjármű  a
beszerzéssel  az ügyfél 100% – os tulajdonába kerül, és
c) a gép,  technológiai  berendezés  igazolt  üzembe  helyezése,  valamint  a hűtőtérrel  rendelkező
tehergépjármű  forgalomba  helyezése  legkésőbb  a kifizetési  kérelem  benyújtásának  napjáig  megtörténik. Kötelezettségek (Az ügyfél köteles a támogatással beszerzett gépet, technológiai berendezést, valamint a hűtőtérrel rendelkező tehergépjárművet a kifizetési kérelemre hozott döntés kézhezvételétől számított öt évig, de legfeljebb az amortizációs időszak végéig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó eng edélyek és  előírások betartásával használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség).

Amennyiben a támogatás felkeltette érdeklődésüket kérjük keressék tanácsadóinkat: Tanácsadóink elérhetőségei, kapcsolatfelvétel

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

Posted in Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat..