Állattartók figyelem! December 20-tól indul a trágyakezelési pályázat!

 A hamarosan megjelenő pályázat célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak. Állattartó telepen képződő trágyát 2015. december 22. után már csak megfelelő műszaki védelemmel ellátott tárolókban lehet tárolni. Ettől az időponttól minden állattartó telepnek rendelkeznie kell megfelelő trágyatárolóval.

Támogatásra jogosultak köre:

1. Mezőgazdasági termelő:

a)  aki igazolja, hogy a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben, vagy ha arra vonatkozóan adatokkal nem rendelkezik, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben a Standard Termelési Érték (STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró értékű üzemmérettel rendelkezik. A kapcsolt partner vállalkozások figyelembe vehetőek;

b) aki a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben, vagy ha arra vonatkozóan arra nem rendelkezik, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;

c) aki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által nyilvántartásba vett olyan állattartó telepet működtet, ahol a projektet megvalósítja;

d) aki, vagy amely legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi a nyilvántartásba vételét az MVH által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben;

 2. Fiatal mezőgazdasági termelő

a)  Az 1. pont a) és b) pontban meghatározott jogosultsági feltételeket fiatal mezőgazdasági termelő esetében elegendő lezárt üzleti év tekintetében teljesíteni.

 3. Mezőgazdasági termelők egy csoportja (kollektív beruházás)

 a) Az 1. pontban meghatározott jogosultsági feltételektől eltérően a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, valamint a szociális szövetkezet – amennyiben nem felel meg az ott meghatározott a jogosultsági feltételeknek -, abban az esetben jogosult támogatási kérelem benyújtására, ha minden egyes tagja külön-külön megfelel az 1. a. és b. pontokban foglalt jogosultsági feltételeknek;

 Támogatás összege, mértéke rendelkezésre álló keretösszeg:

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • egyéni beruházás esetén maximum 50 millió Ft
 • kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft

A támogatás maximális mértéke:

 • közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a
 •  a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A fiatal gazdák által kollektív módon végrehajtott projektek összesen 20 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,6 milliárd Ft.

Az Irányító Hatóság a végrehajtás során a források legalább 80%-át kizárólag a legfeljebb 1 275 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők számára biztosítja.

 Támogatott tevékenységek:

 • Trágyatárolók építése
 • Trágya kezelésére vonatkozó beruházások
 • Csapadék trágyától való elvezetése
 • Trágyatároláshoz kapcsolódó monitoring rendszer kialakítása
 • A trágyatároláshoz, feldolgozáshoz, mozgatáshoz szükséges erő és munkagépek beszerzése

Elszámolható költségek:

 1. Építéssel, eszköz-, és gépbeszerzéssel kapcsolatos elszámolható költségek
 2. Az projekt előkészítéshez kapcsolódó általános költségek
 3. A fejlesztéshez kapcsolódó immateriális beruházások
 4. A fejlesztéshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések
 5. Ingatlan vásárlása

 Kötelező vállalások:

 • Telepi állatlétszámot szinten tartani (bértartás útján is teljesíthető)
 • Projekthez kapcsolódó vállalt foglalkoztatott létszámot megtartani

Támogatási kérelmek benyújtása:

A támogatást igénylő beadási időszakonként, továbbá megvalósítási helyenként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be elektronikus úton.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra, a következő támogatási kérelem benyújtási időszakok szerint ütemezve:

 •  2015. december 20 – 2016. január 20.
 •  2016. április 20 – 2016. május 20.
 •  2016. augusztus 21 – 2016. szeptember 21.
 •  2016. december 20. – 2017. január 20.
 •  2017. április 20. – 2017. május 20.
 •  2017. augusztus 21. – 2017. szeptember 21.

 A pályázati felhívásból készült kivonat, tájékoztató elérhető innen: Állattartó telep korszerűsítés – Trágyatároló tájékoztató

Amennyiben érdeklődik a felhívás iránt vegye fel velünk a kapcsolatot. Tanácsadóink elérhetőségeit megtalálja ide kattintva: elérhetőségek

 Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

Posted in Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat..