2016. szeptemberétől újra pályázható a népszerű fiatal gazda program

Megváltozott feltételekkel indulhatnak 2016. szeptemberétől a fiatal gazdák az új uniós pályázaton. Az új, 2014-2020 uniós költségvetési ciklus időszakára szóló Vidékfejlesztési Program is megadja a lehetőséget a 40 év alatti gazdálkodók induló támogatására, de ugyanakkor már megváltozott feltételekkel. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 37,73 milliárd forint.

A Vidékfejlesztési Program a fiatal mezőgazdasági termelők támogatását már kifejezetten egy minimális termelési potenciál megléte estében tudja csak támogatni. Ez a minimális termelési potenciál 6 000-25 000 euró STÉ (Standard Termelési Érték) közötti, de sem kevesebb, sem több nem lehet. A termelési potenciál meglétét több módon igazolhatja a gazdálkodó, pl. termőföld esetén lehet saját tulajdon, vagy érvényes haszonbérleti szerződéssel kell rendelkeznie.

Standard Termelési Érték számítására egy kalkulátor áll rendelkezésre: STÉ kalkulátor

Az egyik legjelentősebb változás a termelési potenciál megléte mellett, hogy míg korábban a közvetlen területalapú támogatást igénylők ki voltak zárva a támogatásra jogosultak köréből, addig az új feltételekkel pályázókra ez nem vonatkozik. Ők már idén is igényelhetnek területalapú támogatást. Ugyanakkor a jogcímre pályázni szándékozók területalapú igénylése nem lehet több a 25 000 euró STÉ-t jelentő terület nagyságánál. Emellett aki korábban már nyújtott be agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet, az csak abban az esetben zárja ki a jogosultak köréből a pályázót, ha a benyújtást vállalkozói jogviszonyban tette meg. Tehát, ha őstermelőként (ami az Unióban természetes személyt jelent) nyújtotta be a kérelmet, akkor jogosult a jogcímre pályázni.

A Vidékfejlesztési Program a fiatal mezőgazdasági termelők támogatását  a korábbihoz hasonlóan 40 ezer eurónak megfelelő forint összegben biztosítja. Szintén változás a 2007-2013 ciklus pályázataihoz képest, hogy nem a támogatási összeg 90%-át kaphatja meg a nyertes pályázó előre, hanem csak a 75%-át.

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

Posted in Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat..